De Internetstrop wordt strakker aangetrokken

Het is weer een tijd echt stil geweest rond het internet van de toekomst verhaal (oftewel censor van de toekomst ). Misschien kan je je nog herinneren dat de grote ISP’s bezig zijn samen met de wereldregeringen om het internet aan banden te leggen. Ondanks dat je er niets in de mainstream media hoort over hun vooruitgang, is dit er wel degelijk. Onlangs dook dit artikel op over het onvermijdelijk censureren van het internet door de Australische overheid. Hier nog een bijbehorend filmpje. De Australische overheid  geeft de bevolking nog de mogelijkheid om te schakelen tussen twee blacklist opties. Eén daarvan blokkeert alleen zogeheten illegale websites en de ander blacklist filter blokkeert daarbij nog eens alle sites die voor kinderen ongeschikt zijn. De gehele bevolking krijgt verplicht de eerste filter. Wat als illegaal wordt bestempeld wordt natuurlijk bepaald door de overheid en we weten allemaal waar dat toe leid. Het filter systeem is volgens vele ISP’s en experts niet up-to-date en zal voor vertraging op de lijnen zorgen. Daarbij komt nog dat het 10.000 sites op de 1 miljoen verkeerd zal bestempelen als zijnde illegaal of niet voor minderjarigen. Dit komt natuurlijk allemaal ten goede van de overheid, die de mogelijkheid krijgen een willekeurige site te blokken om het vervolgens af te schuiven op dat het systeem de fout heeft gemaakt.

Een tweede artikel wat vandaag opdook is dit artikel. De EU heeft het wederom zonder ook maar één bevolkingslid om toestemming te vragen, de zware taak op zich genomen om het Internet te gaan beheren en natuurlijk beter beveiligen (lees censureren). In een conferentie genaamd Internet of Things wat door de Fransen wordt georganiseerd zal de EU een aantal belangrijke onderdelen met betrekking tot het toekomstige Internet bespreken c.q. vaststellen. Onderwerpen welke aan bod komen zijn de nieuwe generatie netwerken, mogelijkheden voor een massief draadloos netwerk waar iedereen toegang toe heeft en natuurlijk het beveiligen van dit internetwerk. Vanuit Brussel schijnen er zelfs al kreten te zijn gekomen, waar ze voorstelden om alles op het internet identificeerbaar te maken aan de hand van virtuele identiteiten. Ze zullen verder nog wel veel bespreken en veel besluiten nemen, wat allemaal vast wel/ niet te ten goede komt van de bevolking.

Ik blijf het toch wel heel apart vinden dat in ieder artikel met betrekking tot censureren van het Internet de zaken privacy en vrijheid beperking aan de orde komt, maar dat er keer op keer niet verder op ingegaan wordt. Het is ook heel apart om te zien dat hoe de massa over die bepaalde zaken denkt, precies de standpunten van deze artikelen reflecteert. Zo van: “O ja vrijheid hè, nou ja het zal wel ten goed komen van onze samenleving dat censureren, ik maak me niet druk.”

Speed-fingerprinting een realiteit

Alle individuele systemen worden zo langzaamaan in werking gesteld. Zodra alles op zijn plek is, zul je zien dat, voor het gemak en om alles sneller en efficiënter te laten verlopen, alle systemen geleidelijk aan elkaar gekoppeld zullen worden: De Digitale Big Brother. Onlangs sprak ik al over de drastische maatregelen waar de Britten mee te maken zullen krijgen, maar er komt blijkbaar nog meer. Uit dit artikel wordt duidelijk, dat de Britten bijna al de nodige systemen op hun plaats hebben, het is alleen nog een kwestie van koppelen.

In het artikel staat dat de Britse politie binnen de komende 18 maanden tienduizenden draagbare vingerafdrukscanners mee de straat op zal nemen. Deze scanners geven toegang tot een database met ruim 7.500.000 individuen. Wederom claimt de politie dat dit het opsporen en het afhandelen van criminelen zal versnellen. Laten we daarbij niet vergeten dat ze ook betere resultaten zouden boeken met alle CCTV camera’s en we weten allemaal hoe dat gefaald is. De politie beantwoordde ook de angst voor een massa surveillance systeem en het willekeurig scannen van mensen op straat met: “De vingerafdrukken zullen niet worden opgeslagen of toegevoegd worden aan de bestaande database.” Ook de privacy beschermende organisaties stelden de eis dat gescande vingerafdrukken direct worden verwijderd. Maar terwijl de politie nu ja knikt, biedt ze natuurlijk absoluut geen garanties voor de toekomst. Om dit systeem door te kunnen voeren zal natuurlijk het volk gerust gesteld worden.

Als een huilend kind zit het volk bij vader politie op schoot om gerust gesteld en verzekerd te worden dat het lievelingskonijn genaamd privacy niet geslacht zal worden met de kerst. Maar als vader het van plan is dan zal het gebeuren. Vader zal ervoor zorgen dat het konijn steeds minder in het zicht van het kind is tot hij het niet meer mist en dan zal er die kerst of misschien de volgende kerst heerlijk gesmuld worden van de gedode privacy.

Flauw natuurlijk maar dit is wel een realiteit. Wie zorgt ervoor, dat als dit vingerafdruksysteem op zijn plek zit, de politie niet deze database koppelt aan die van de vingerafdrukken van je rijbewijs… niemand! Wij moeten diegene zijn, het is onze taak  om overheidsinstanties op de vingers te tikken wanneer ze over de schreef gaan. Neem jij die verantwoordelijkheid op je?

EU roept op tot een ‘Nieuwe wereld regering’

Dit is een artikel wat ik vertaald heb van Infowars.com. Het gaat voornamelijk om de filmpjes maar voor de duidelijkheid heb ik de tekst er even bijgezet.

Deze video toont Sarkozy (president van Frankrijk en nu de hoogste pief bij de EU) en Barroso (de Voorzitter van de Commissie voor de EU) die oproepen tot een nieuwe Nieuwe wereld Orde, het ”Nieuwe Bestuur van de Wereld“, of een ”Nieuwe Globale Orde“. De twee hebben het ook over de vastberadenheid van de EU en de globalisten die rampen zullen gebruiken om de laatste fases in gang te zetten van wat zei noemen, ”een nieuwe wereld orde”.

CNN: „Barroso schetste geen specifieke voorstellen maar zei dat een oplossing gebaseerd moest zijn op transparantie, verantwoordelijkheid, grensoverschrijdende supervisie en een globaal bestuur“ En laten we niet vergeten dat er tijdens een crisis altijd een voordeel in zit, voor de elite, tenminste. Historisch gezien gaan deze voordelen altijd in tegen de belangen en rechten van het grote publiek. De huidige chaos in het bankwezen leidt voor de elite in die branche tot grote winsten die door de belastingbetaler worden gewaarborgd en spoort wereldleiders aan tot de oproep voor het herstructureren en een centralisatie van het globale financiële systeem.

Bloomberg: ”Ewald Nowotny, raadslid van de Europese Centrale Bank zei dat er zich een tri-polair globaal valuta systeem tussen Azië, Europa en de V.S. ontwikkelt. En dat hij sceptisch is dat de Dollar nog langer als centrale valuta in de handel gehandhaafd kan worden.“

Kijk hier naar End of Nations en hier naar End Game.

In deze clip kun je zien dat Sarkozy verzoekt tot een “ Economische Eurozone Overheid “ evenals een „Nieuw Bestuur van de Wereld“.  De EU bespreekt ook het verdrag van Lissabon, waarin het zodoende ook meteen de gevaarlijke bedoelingen achter het verdrag benadrukt. Klik hier voor het filmpje.

als je het orgineel even wilt lezen dan klik je hier.

Flashback: Volksopstand 2008

Het is inmiddels al weer twee weken geleden, sinds Volksopstand 2008 gehouden is in Den Haag. Dit zou een verslag zijn, ware het niet dat zoveel mensen het waarschijnlijk al vergeten zijn,. “Flashback” leek daarom een betere benaming. Mijn doel was om direct verslag te doen van 11 oktober, maar ik wilde jullie graag wat beelden tonen van het event en heb het dus even uitgesteld.

Zoals je begrijpt zijn wij er ook bij geweest. Helaas zorgden op hol geslagen navigatiesystemen er voor dat we het eerste kwartiertje hebben gemist. Dit was natuurlijk net het kwartiertje waarin Sophie in ‘t Veld (D66) als gastspreker haar ding deed. Dit is op zich jammer, maar we hebben vernomen dat zij achter het doel van het event staat. Ze zal dan ook een gewaardeerde speech hebben gehouden. Niet dat het echt drastisch uitmaakt of een politicus het met ons eens is, want uiteindelijk zijn zij het echte probleem. Je kunt vuur niet met vuur bestrijden. Verder hebben we alles wel een beetje gevolgd. Het was zeker een gezellige dag, los gezien van het feit dat het hier ging om een demonstratieve actie natuurlijk. Veel muziek, een aantal gastsprekers en een stapel papier, over alles wat met de Nederlands privacy te maken heeft, in je broekzak. Zo zou je de dag kunnen beschrijven. Maar het was veel meer dan dat. Alleen het aantal aanwezigen zorgde voor een saamhorigheidsgevoel. Alsof je niet de enige bent die ziet dat het allemaal fout gaat.

Eerlijk is eerlijk niet alle muziek behoorde helemaal tot mijn smaak en er was vrij veel muziek, waar ik had verwacht dat we overladen zouden worden met gastsprekers en informatie. Doordat wij constant in deze informatie duiken was het vrij lastig om met echt nieuwe dingen te komen, maar ik had daar toch wel wat verwachtingen bij die niet helemaal vervuld zijn. Een laatste minpuntje was, hoewel de opkomst zeer hoog was (1000-2000 man), dat de kern van de opkomst bestond uit, laten we zeggen, al rebels geklede figuren. Daar is niks mis mee, alleen had ik gehoopt dat er meer mensen aanwezig waren die nieuw waren met al deze informatie en gedachtegangen.

Lees meer

Karl Rove bijna in de boeien

Karl Rove, een timide mannetje wat volgens veel Amerikanen de eigenlijke touwtjes in handen had. Hij is de voormalig deputy chief of staff in het Witte Huis en hij wist daar wel van wanten. Gisteren had hij echter even een ongemakkelijk moment, toen een protesterende vrouw hem op het podium aansprak en hem wilde arresteren (oftewel een burgerarrestatie). Karl Rove verzette zich dit jaar al tegen een dagvaarding van het Gerechtelijke Comité van het Huis (letterlijk vertaald van “United States House Committee on the Judiciary”), waar hij zou moeten verklaren waarom er welke politieke spelletjes  gespeeld zouden zijn bij het ontslaan van een aantal procureurs van de vroegere democratische gouverneur van Alabama. Hij is toen snel op vakantie gegaan, zodat hij het kon uitstellen om vervolgens alles op alles te zetten om onder deze dagvaarding uit te komen.

Maar gisteren werd hij dus bijna gearresteerd. Zie hier een verslag en het filmpje. Terwijl hij rustig ongestoord aan het discussiëren was met enkele collega’s kwam een vrouw het podium op die hem eerst vragen begon te stellen en zodra ze merkte dat de beveiliging er aan kwam probeerde ze hem in de boeien te slaan. Van menig oogpunt zal dit een zinloze actie lijken en veel mensen zullen denken: “Wat een raar mens”, maar vergeet niet waar deze mensen vandaan komen. Hun hele leven wordt eventjes omgegooid door een stel dikke neo-con zakenmannetjes die links en rechts maar politieke besluiten nemen en niet voor de gevolgen in staan. En daarbij komt dat zodra ze tot verantwoording geroepen worden, zij nergens te bekennen zijn. Wat deze vrouw hier probeert, zou op zichzelf misschien een zinloze actie zijn, maar gezamenlijk met de rest van het volk, die op hun beurt weer soortgelijke acties uitvoeren, is het een duidelijk standpunt en zal het wel degelijk een verschil maken.

In Nederland zijn we duidelijk nog niet hard genoeg tegen de schenen geschopt om mensen tot dergelijke acties over te laten gaan, of we slapen gewoon te vast. Ik hoop dan ook dat ik in ieder geval kan vragen van iedereen, om net als wij de ogen op te houden en onze regerende leiders te controleren op fouten en misstappen. Ze maken ze wel degelijk, maar zijn wij scherp genoeg om ze te zien of verkeren wij in een te diepe slaap?

Tentendorpen voor blutte Amerikanen

Amerika, ooit het land van honing en de onbegrensde mogelijkheden waar je de American dream kon gaan beleven… Nou dat is al een poosje voltooid verleden tijd. door de kredietcrisis, stijgende prijzen en een economie die ergens onderin de greppel is beland zijn veel Amerikanen niet meer in staat om hun hypotheken te betalen, waardoor ze genoodzaakt zijn om in een tent te leven.

In veel steden zoals Seattle, Los Angeles en Portland zijn parken of braakliggende terreinen omgetoverd tot ware tentendorpen. Volgens dit bericht worden wekelijks 10.000 huizen in beslag genomen, dat zijn heel veel mensen die op straat komen te staan. De NCFTH, een organisatie die zich over de daklozen bekommert, houdt toezicht en steunt de opbouw van de dorpen. In sommige plaatsen worden de gedupeerden gesteund door de lokale overheid maar dat is lang niet overal zo, spijtig genoeg. Op sommige plekken waar de daklozen zich willen vestigen in hun tentje worden ze weggejaagd door de politie, to protect and serve is hun motto…Nu zijn er veel mensen die denken dat de Amerikanen dat echt over zichzelf afgeroepen hebben omdat ze bijna allemaal ‘op de pof leven’. Dat laatste klopt overgens wel maar dat is niet zozeer de schuld van de mensen zelf maar van de banken en de overheid. Iedere Amerikaan krijgt, zo gezegd, bij zijn/haar geboorte een of meerdere creditcards en werden aangemoedigd om te lenen en te kopen. Dat is een slimme list geweest om geld binnen te halen en rente te innen op geld wat helemaal niet bestaat, dat heb je in meerdere artikelen op onze site vast wel gelezen. Dus zoals ik al zei, kun je dit de Amerikanen niet aan rekenen omdat ze niet beter weten en omdat ze dus een misplaatst vertrouwen in hun bank/overheid hebben gehad. En het ergste is, het einde is nog niet in zicht van al deze ellende. De Amerikanen kunnen hun borst nat maken…

Engeland slaat helemaal door

Dat Engeland voorop loopt met allerlei Big Brother maatregelen om hun inwoners te controleren en te volgen is onderhand wel duidelijk bij vele van jullie. Maar ze hebben er blijkbaar nog niet genoeg!

Er staan namelijk weer 2 maatregelen op stapel die de privacy nog meer schenden en beperken. Dit uiteraard onder het mom van bescherming tegen terroristen. Ik zal zo even kort uitleggen waar het over gaat en dan laat ik je zelf beoordelen of het middelen zijn om die enge terroristen aan te pakken, of dat het gewoon middelen zijn voor een oorlog tegen de inwoners van Engeland. Dat ze in dat land de grootste DNA database hebben is ook bekend maar aangezien er nu nog bepaalde regels vastzitten aan de afname daarvan groeit hij dus te langzaam. Daar hebben ze een oplossing op gevonden die nu in het parlement besproken word en wel de volgende; Geef de politie de bevoegdheid om in het geheim DNA monsters te ‘stelen’ en die dan in de database te mikken. Dan moet je denken aan sigarettenpeuken, koffiebekers, eigenlijk van alles waar je DNA op achter kan laten.  Ook moet het mogelijk worden dat ze gewoon je huis in mogen, terwijl je er niet bent, en dan lekker aan het DNA-swappen gaan. Mensenrechten en privacybescherming organisaties maken zich ernstige zorgen omdat er een grote kans bestaat dat er veel mensen ten onrechte beschuldigd zullen worden van misdaad of terrorisme. Deze informatie kan dan ook gedeeld worden met andere landen om zo te kijken of je niet toevallig een terrorist bent die in Verweggistan gezocht wordt. En dan nu het ergste, deze gestolen monsters zijn gewoon rechtsgeldig in de rechtbank! Dit geeft toch wel aan dat ze iedereen als verdachte zien en privacy wetgeving volkomen overbodig vinden. Ze zien je gewoon als hun eigendom waar ze mee kunnen doen wat ze maar willen, als zelfs je DNA niet persoonlijk genoeg is wat is dan nog wel persoonlijk? Klik hier voor het artikel uit de Dailymail.co.uk.

Lees meer

Gearresteerd voor verhaaltjes schrijven

Mocht je nog niet overtuigd zijn dat de Amerikanen compleet zijn doorgeslagen met de antiterrorisme maatregelen dan zal het volgende verhaal je vast en zeker overtuigen. Een 18-jarige jongen uit Winchester in Clark County in Amerika is afgelopen dinsdag gearresteerd voor (luister goed) het schrijven van een stukje Science Fiction. De jongen, William Poole, is volgens de politie gearresteerd, omdat ze documenten van hem hebben gevonden die duiden op gewelddadige acties tegenover zijn medestudenten, leraren en de politie.

De jongen verklaarde aan de media dat het hier ging om een stukje fictie wat hij had geschreven voor zijn Engelse lessen. Het verhaal gaat over “Zombies” die een school binnenvallen en van alles aanvallen. Hij verklaarde ook dat het verhaal niemand specifiek benoemde, zelfs de school of de politie werd niet expliciet vermeld in zijn verhaal. William meldde nog dat het pure fantasie was en dat genoeg mensen hem op school kenden en dat ook zij wisten dat hij tot niets geks in staat zou zijn. William noemde het allemaal een groot misverstand. De overduidelijk hersenloze politie wisten te melden dat de aard van zijn verhaal alles tot een overtreding maakte. Afgelopen donderdag verhoogde de rechter William’s borg van één naar vijfduizend om aan te geven hoe ernstig deze misstap is.

Je raadt trouwens nooit hoe de politie aan deze documenten zijn gekomen. William’s bezorgde grootouders hebben het opstel gevonden en overgedragen aan de plaatselijke politie. De NSB is weer terug mensen. Het volk in Amerika is nu al zo bang (gemaakt) voor terrorisme, (want ook je eigen school overhoop schieten is natuurlijk terrorisme) dat zij hun vrienden en familie zo maar aangeven bij de autoriteiten/ de heiligen.

En iedereen die denkt dat deze antiterrorisme gekte wel in Amerika blijft, kan zich beter even laten nakijken. Eerst was er namelijk MacDonalds en overgewicht waarvan wij dachten dat komt nooit naar ons land. Nu ligt het bezaaid met Mac’s, Burger Kings, KFC’s en noem maar op en als we de media mogen geloven puilt het Nederlandse volk uit.

Lees meer

Filmpjes die we je niet willen onthouden, deel 3

Zoals waarschijnlijk vele van jullie speuren ook wij regelmatig het internet af naar boeiende filmpjes of documentaires. Ik heb er weer een aantal gevonden die erg waardevolle informatie bevatten. Veel kijk en leer plezier!

Een uitleg over het monetaire systeem, hij duurt ongeveer 3 kwartier en is Nederlands ondertiteld. Als je ‘Zeitgeist: Addendum’ gezien hebt dan is dit een mooie aanvulling waarin duidelijk uitgelegd wordt hoe we met zijn allen gevangen zitten in dit misleidende en corrupte systeem. Klik hier.

Hier een uitleg van de gevaren en de nadelen die de opkomende Big Brother systemen vormen voor je privacy. Klik hier.

Jesse Ventura, voormalig gouverneur van de staat Minnesota, heeft een hele krachtige speech gegeven tijdens de ‘Ron Paul, rally for the republic’. Deel 1 en deel 2.

Het karakter van de publieke ruimte verandert. Particuliere bewakingsdiensten, surveillancetechnologie en oprukkende commercialisering maken dat niet iedereen zich meer welkom voelt in de kloppende stadsharten van de nieuwe wereld. Hoe openbaar is de openbare ruimte eigenlijk nog? En welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor je privacy? Nederlandse documentaire genaamd ‘De nieuwe wereld- de strijd om de stoep. Klik hier.

Hoogleraar Arie van der Zwam over de kredietcrisis in een debat. Ook hij geeft aan dat de banken geld uit het niets gecreëerd hebben. Een andere gast probeert het allemaal goed te praten… Klik hier.

En ik sluit af met een 2 uur durende documentaire. Big Brother, Big Business. Zie hier.

Spread the word!

We hebben inmiddels al een behoorlijke aanhang, qua lezers en dat is zeker goed. Het is echter belangrijk dat we dit nieuws blijven verspreiden. Een hele makkelijke manier is mond tot mond reclame. Als jij aan je vrienden en familie vertelt dat deze site bestaat, dan geef je ze in ieder geval de mogelijkheid om deze informatie te lezen en wat zij er daarna mee doen is hun keuze. Wij zelf maken natuurlijk al reclame voor de site, maar we hebben jullie hulp nodig om meer mensen te bereiken. Het is echt belangrijk dat mensen dit soort informatie lezen. Het schudt ze wakker en geeft ze de mogelijkheid om een heldere mening te vormen over de zaken in de wereld.

Nogmaals we hebben jou hulp daarbij nodig en we stellen het zeer op prijs dat jij anderen helpt ontwaken uit deze nachtmerrie. Je kan op een aantal manier aan je omgeving bekendmaken dat wij er zijn. Als eerste kun je zoals ik net al noemde mond tot mond reclame maken. Een andere optie is om een aantal vellen met onze kaartjes uit te printen en deze uit te delen. klik op de thumbnail van dit artikel of klik hier om het kaartjesvel op je computer op te slaan. Nog makkelijker is om gewoon het website adres met een aanbeveling van jou zelf aan je contactpersonen in outlook te sturen.

Daarnaast hoorde ik via de radio nog een aantal leuke manieren om mensen de mogelijkheid te bieden om eens op een site als de onze te kijken. Je kunt bijvoorbeeld in het computerlokaal of bibliotheek alle startpagina’s van de computers op http://www.deverborgenwaarheid.nl zetten. Het eerste wat mensen dan zien is die pagina. Je kunt de kaartjes ook onder ruitenwissers van geparkeerde auto’s steken. Een hele leuke vond ik zelf, was het krijten van slogans of internetadressen op de stoep. Mensen lezen dit ook ongemerkt en het is niet strafbaar. Het is ideaal om goede reclame te maken.

Wij hopen dat je ons wil helpen en vergeet niet je helpt er ook je vrienden en familie mee. Vrijgevigheid en hulp willen bieden zou naar mijn idee ook eigenlijk de spirit moeten zijn. Wij willen zoveel mogelijk mensen bereiken om ze te helpen, wij hopen dat jij met ons mee doet!