Informatie bewaren helpt niets!

Op CNet News kwam onlangs het artikel ‘Government report: Data mining doesn’t work well‘. Hierin bespreekt de journalist het uit 352 pagina’s bestaande rapport van de National Research Council. Zoals je wel weet wordt in Amerika sinds 11 september bijna iedere burger op de voet gevolgd. Privacy bestaat niet meer en bijna alles is van iedereen bekend. Met deze informatie gaan ze vervolgens aan de slag. Ze kijken of je wel hetzelfde gedrag vertoont als ieder ander mens aan de hand van de verzamelde informatie. Zo niet dan wordt je gevlagd als mogelijke terrorist(e). Dat proces heet met een duur woord Data Mining. Het verslag bespreekt onder andere dat het data mining project een mislukking is. Daarnaast kwam ook naar voren dat er veel fouten gemaakt worden tijdens dit proces. Het gevolg is dan dat veel nette burgers een bezoekje krijgen van het SWAT team, die de sowieso de deur vernielen en waarbij ook meerdere malen voorgekomt dat de hond van de betreffende huiseigenaar wordt doodgeschoten!

Verder geeft het rapport een aantal aanbevelingen die neerkomen op een betere controle. Men zou andere technieken moeten gebruiken voor het data minen, men zou ook beter controle moeten uitoefenen op het project en na verloop van tijd moet er evaluatie van het project worden uitgevoerd. Allemaal leuk en aardig, maar ik kan je nu al garanderen dat de Amerikaanse overheid dit rapport als toiletpapier gaat gebruiken; net als dat deze Special Agent doet met de 5th Amendment in de film ‘Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay’. De reden van dit project is natuurlijk niet om terroristen op te sporen, maar om de bevolking te controleren en te leren in een gevangenisstaat te leven waarin privacy geen woord in het woordenboek meer is. Daarom zullen ze nooit extra maatregelen treffen om dit project beter onder controle te krijgen, want het doet nu precies wat het moet doen.

Het is wel goed om te weten dat er nog wel enige controle is over de overheidsprojecten, maar het is tegelijkertijd wel pijnlijk om te weten en te zien dat er verder niets met deze controle wordt gedaan. Ik hoop dat wij Nederlanders het niet zo ver laten komen, dat onze nuchterheid nu eens vóór ons gaat spreken en dat wij laten zien dat wij zulk soort activiteiten van onze overheid niet accepteren. Je kunt dit aanstaande zaterdag al tonen door naar Den Haag te komen.