De Internetstrop wordt strakker aangetrokken

Het is weer een tijd echt stil geweest rond het internet van de toekomst verhaal (oftewel censor van de toekomst ). Misschien kan je je nog herinneren dat de grote ISP’s bezig zijn samen met de wereldregeringen om het internet aan banden te leggen. Ondanks dat je er niets in de mainstream media hoort over hun vooruitgang, is dit er wel degelijk. Onlangs dook dit artikel op over het onvermijdelijk censureren van het internet door de Australische overheid. Hier nog een bijbehorend filmpje. De Australische overheid  geeft de bevolking nog de mogelijkheid om te schakelen tussen twee blacklist opties. Eén daarvan blokkeert alleen zogeheten illegale websites en de ander blacklist filter blokkeert daarbij nog eens alle sites die voor kinderen ongeschikt zijn. De gehele bevolking krijgt verplicht de eerste filter. Wat als illegaal wordt bestempeld wordt natuurlijk bepaald door de overheid en we weten allemaal waar dat toe leid. Het filter systeem is volgens vele ISP’s en experts niet up-to-date en zal voor vertraging op de lijnen zorgen. Daarbij komt nog dat het 10.000 sites op de 1 miljoen verkeerd zal bestempelen als zijnde illegaal of niet voor minderjarigen. Dit komt natuurlijk allemaal ten goede van de overheid, die de mogelijkheid krijgen een willekeurige site te blokken om het vervolgens af te schuiven op dat het systeem de fout heeft gemaakt.

Een tweede artikel wat vandaag opdook is dit artikel. De EU heeft het wederom zonder ook maar één bevolkingslid om toestemming te vragen, de zware taak op zich genomen om het Internet te gaan beheren en natuurlijk beter beveiligen (lees censureren). In een conferentie genaamd Internet of Things wat door de Fransen wordt georganiseerd zal de EU een aantal belangrijke onderdelen met betrekking tot het toekomstige Internet bespreken c.q. vaststellen. Onderwerpen welke aan bod komen zijn de nieuwe generatie netwerken, mogelijkheden voor een massief draadloos netwerk waar iedereen toegang toe heeft en natuurlijk het beveiligen van dit internetwerk. Vanuit Brussel schijnen er zelfs al kreten te zijn gekomen, waar ze voorstelden om alles op het internet identificeerbaar te maken aan de hand van virtuele identiteiten. Ze zullen verder nog wel veel bespreken en veel besluiten nemen, wat allemaal vast wel/ niet te ten goede komt van de bevolking.

Ik blijf het toch wel heel apart vinden dat in ieder artikel met betrekking tot censureren van het Internet de zaken privacy en vrijheid beperking aan de orde komt, maar dat er keer op keer niet verder op ingegaan wordt. Het is ook heel apart om te zien dat hoe de massa over die bepaalde zaken denkt, precies de standpunten van deze artikelen reflecteert. Zo van: “O ja vrijheid hè, nou ja het zal wel ten goed komen van onze samenleving dat censureren, ik maak me niet druk.”