Geheime clubs, genootschappen en het occulte

Geheime genootschappen en besloten clubjes die omringt zijn door mysterie en een deken van stilzwijgen, het klinkt als de inhoud van een Hollywood thriller. Maar niets is minder waar, ze bestaan wel degelijk in de echte wereld en het zijn er meer dan je zou verwachten. Hier een kleine opsomming van de meest invloedrijke…

De bekendste van deze clubjes is natuurlijk de Bilderberg groep, ook al is het bestaan van deze in 1954 opgerichte groep (door oa. Prins Bernhard) lang ontkend door zowel leden als de media, wel degelijk heel erg echt. Er zijn zelfs boeken over geschreven en ook in een Alex Jones documentaire zien we een aantal leden, waaronder onze eigen Beatrix, die een bijeenkomst bijwonen. Wat er precies besproken wordt tijdens deze bijeenkomsten is nog altijd in mysterie gehuld, en het feit dat de leden zelf ook zo geheimzinnig doen werkt natuurlijk veel vragen op, die dan altijd automatisch als complotdenken afgezet worden. Er zijn trouwens wel wat zaken naar buiten gekomen, deze komen dan van informanten die werken voor onderzoeksjournalisten als Jim Tucker en Daniel Estulin. Ook komt het (zij het zeer zeldzaam) voor dat een lid zit op te scheppen of zijn mond voorbij praat en het heeft over de rol die de Bilderbergers gespeeld hebben bij de invoering van de Euro, de EU en de invloed die ze uitoefenen op b.v een presidentskandidaat in de VS. Obama bezocht namelijk de Bilderbergconferentie in het jaar van de verkiezingen en ook bij George W. Bush ging het op deze manier. Over het algemeen zeggen de leden, als het ze al gevraagd wordt, dat de ontmoetingen niets meer zijn dan een bijeenkomst waar de machtige der aarde even een kopje koffie met elkaar doen en dat er verder niets achter gezocht moet worden.

Lees meer