Geheime clubs, genootschappen en het occulte

Geheime genootschappen en besloten clubjes die omringt zijn door mysterie en een deken van stilzwijgen, het klinkt als de inhoud van een Hollywood thriller. Maar niets is minder waar, ze bestaan wel degelijk in de echte wereld en het zijn er meer dan je zou verwachten. Hier een kleine opsomming van de meest invloedrijke…

De bekendste van deze clubjes is natuurlijk de Bilderberg groep, ook al is het bestaan van deze in 1954 opgerichte groep (door oa. Prins Bernhard) lang ontkend door zowel leden als de media, wel degelijk heel erg echt. Er zijn zelfs boeken over geschreven en ook in een Alex Jones documentaire zien we een aantal leden, waaronder onze eigen Beatrix, die een bijeenkomst bijwonen. Wat er precies besproken wordt tijdens deze bijeenkomsten is nog altijd in mysterie gehuld, en het feit dat de leden zelf ook zo geheimzinnig doen werkt natuurlijk veel vragen op, die dan altijd automatisch als complotdenken afgezet worden. Er zijn trouwens wel wat zaken naar buiten gekomen, deze komen dan van informanten die werken voor onderzoeksjournalisten als Jim Tucker en Daniel Estulin. Ook komt het (zij het zeer zeldzaam) voor dat een lid zit op te scheppen of zijn mond voorbij praat en het heeft over de rol die de Bilderbergers gespeeld hebben bij de invoering van de Euro, de EU en de invloed die ze uitoefenen op b.v een presidentskandidaat in de VS. Obama bezocht namelijk de Bilderbergconferentie in het jaar van de verkiezingen en ook bij George W. Bush ging het op deze manier. Over het algemeen zeggen de leden, als het ze al gevraagd wordt, dat de ontmoetingen niets meer zijn dan een bijeenkomst waar de machtige der aarde even een kopje koffie met elkaar doen en dat er verder niets achter gezocht moet worden.

De Trilateral commission is ook een groep die, zij het niet zo geheim, zich ook met zaakjes bezighoudt die niet altijd in het voordeel van de bevolking uit vallen. Leuk detail is wel dat David Rockefeller tijdens de Bilderberg meeting in 1972 opriep tot de oprichting van deze commissie. De mede oprichter van deze is de ook wel bekende Zbigiew Brzezinski en hij schreef in zijn boek ”Between two ages” dat “Het doel van de Trilaterale Commissie is het stichten van een wereldregering”. Dat geeft je dan toch te denken aangezien ze je vertellen dat de missie van dit clubje is het verbeteren van politieke en economische samenwerking tussen verschillende landen. Onze goede oude Nout Wellink, president van de Nederlandsche bank,  is trouwens ook lid en de complicaties die dat meebrengt heeft Willem van Middelkoop een aantal weken geleden in het programma Pauw&Witteman pijnlijk bloot gelegd. Een andere vergelijkbare groep is de Council on foreign relations, dit is een denktank waar ook weer veel ‘grote namen’ lid van zijn zoals Alan Greenspan, George Soros, Dick Cheney, Condoleezza Rice en Wederom Brzezinski. Als je al meerdere conspiracy gerelateerde docu’s hebt gezien dan heb je vast wel gehoord dat deze groep vaak in een adem genoemd wordt met de Nieuwe wereld orde. Niet zo vreemd want de namen die ik net noemde zijn voor een groot deel ook lid van de TLC en Bilderberg groep. En dat het niet alleen mensen uit de Nationale en internationale politiek betreft, maar ook uit de industriële wereld en de media dan kan je belangenverstrengeling niet ontkennen.

Een andere club die weinig bekendheid kent is The club of Rome, opgericht in 1968 in, je raad het al, Rome. Dit is een club die bestaat uit top wetenschappers, economen, politici en andere grote denkers. Uiteraard is David Rockefeller een lid, net als Henry Kissinger, Maurice Strong (ook wel de vader van de environmental movement genoemd) en ook onze Beatrix… ze is zelfs ere lid. ze hebben ook een Nederlandse tak die de Club of Rome Erasmus liga genoemd wordt. De club is eigenlijk een denktank die zich vooral bezighoudt met het milieu en daaraan gerelateerde onderwerpen zoals het gebruik van grondstoffen, vervuiling, voedselproductie en bevolkingsgroei. Het lijkt er ook op dat de mensen die lid van deze club zijn, hetzelfde gedachtegoed hebben als bijvoorbeeld de Bilderbergers. Kan ook eigenlijk niet anders gezien veel leden tot de elite gerekend mogen worden en in een publicatie genaamd ”the limits to growth” roepen ze dan ook op tot populatiereductie, om de aarde te redden…Hier is een filmpje dat de connectie tussen de club en populatiereductie uitlegt. Hier nog een site die heel veel info over deze en andere groepen heeft, zeker de moeite waard.

Een duistere en geheime club is Skull&Bones, dit is een soort geheim genootschap die verbonden is met de Yale universiteit. Ze hebben op het terrein van de universiteit een soort clubhuis genaamd the Tomb, oftewel de tombe…, creepy! Als logo hebben ze een doodshoofd met daaronder 2 gekruiste botten en de cijfers 322. Wat ze precies uitvoeren, en wat het doel is is nog steeds een mysterie, er komt mondjesmaat wel eens wat info naar buiten maar veel is het nooit. Er is een boek geschreven over de Bones die aan de hand van privé interviews met een aantal leden wel wat inzicht verschaft, het boek heet ”Secrets of the Tomb”. Wat wel bekend is dat er ieder jaar maar 15 personen uitgekozen worden om lid te worden, hierbij kijken ze naar de status van je familie en je resultaten op de universiteit. Ook is het clubhuis een hele duistere plaats, het gebouw heeft bijna geen ramen en binnenin lijkt het op een kerker met satanistische/masonische trekjes. Overal liggen schedels en botten en zou zo het vakantiehuisje van Satan kunnen zijn. Je zou kunnen zeggen dat het gewoon een besloten studentenclub is die er een zeer vreemd gevoel voor humor op na houden maar daar geloof ik niet zo in. En het nare is dat er onder andere 3 oud presidenten van Amerika lid van waren/zijn waaronder papa Bush en Bush junior, vice president Kerry, maar ook talloze senatoren, ambassadeurs, CIA agenten en grote namen uit de industrie. Dit is natuurlijk typisch complot voer, dat weet ik ook wel maar de resultaten spreken voor zich denk ik. Een ander vreemd trekje van ze is de tijd die ze aanhouden, zij leven 5 minuten vooruit in de tijd wat ze de ‘Bones tijd’ noemen. De tijd die wij aanhouden, 5 minuten eerder dus, noemen zei de ‘barbaarse tijd’. Dat de elite niet altijd leuke dingen over ons zegt is bekend dus het verbaasd me niets dat het ze op deze manier op jonge leeftijd al ingeprent is, zij zijn beter als wij. Mocht je meer willen weten dan zou ik even met Google aan de slag gaan om te weten te komen welke vreemde rituelen ze erop na houden (bijvoorbeeld het inwijdingsritueel), ik kan je zeggen, vreemd is nog zachtjes uitgedrukt.

En dan het laatste clubje waar ik het over wil hebben is de Bohemian grove, wat qua vaagheid in het straatje van Skull&Bones past. Hier, op deze 1100 hectare grote camping in de bossen van Monte Rio californie komen elk jaar meer dan 1500 van de machtigste mannen in de Verenigde staten en ook uit de rest van de wereld bijeen.  En als ik zeg machtig dan bedoel ik dus politici, bankiers, oliemagnaten, media en militairen uit de top van de commandovoering. Mijn collega heeft hier vorig jaar ook een stukje over geschreven, dus voor aanvullende info zoals een lijst van aanwezigen kun je hier even kijken. Nou, dan gaan ze lekker een weekje kamperen. Niks mis mee zou je zo zeggen? Dat klopt maar ook dit uitje is gedoopt in een duivels sausje want zodra het donker wordt gaan de Moguls, zo noemen ze zichzelf, gekleed in druide gewaden naar het meer diep in het kamp waar ze de ‘Cremation of care’ uitvoeren. Dit houdt in dat ze een (nep) kind offeren aan de god Moloch die daar uitgebeeld wordt in de vorm van een stenen uil van 12m hoog terwijl door de speakers een ijzingwekkende gil te horen is. Alex Jones is een aantal jaar geleden naar binnen geglipt en heeft het ritueel vastgelegd, je kan hier de hele film die hij gemaakt heeft bekijken en zelf oordelen. Er doen zich nog heel veel vreemde zaken voor en geven aan dat de elite bij lange niet de heilige, Christelijke leiders zijn die ze ons willen doen geloven. Misschien dat ik of mijn collega daar in de nabije toekomst nog een artikel  over gaan schrijven en in de geschiedenis van het occulte/masonische duiken, wat heel ver terug gaat en herleidbaar is naar de huidige machthebbers. ik hoop je zo in ieder geval een beeld te hebben gegeven van de geheimzinnigheid en de vele clubjes waar de mensen, die wij moeten vertrouwen, zich mee in laten. En als je zelf nog wat onderzoek doet dan zul je nog veel meer informatie tegenkomen waar je mond af en toe echt van open zal vallen…

3 reacties tot nu toe

[...] lief voor elkaar moet zijn. Dan hebben we nog Bernhard die lid van de SS, en mede oprichter van de Bilderberg groep was en een coup wilde plegen in Indonesië om zichzelf daar tot onderkoning te laten kronen. Ook [...]

Nout Wellink en de Tri laterale commissie of te wel { TC } is een zuster onderneming van de Bilderberg groep

Er werd beslist dat een groep buiten staander s nodig was om internationale in spanningen te controleren met de bedoeling het geheim te verbergen voor een eventuele onderzoeken door de pers of derde. Het resultaat was de vorming van een geheime gemeenschap die bekend werd onder de naam “Bilderberger Groep”. Het hoofdkwartier van deze groep is Genéve, Zwitserland. De Bilderbergers ontwikkelden zich in een geheime wereld die nu alles controleert. De VN waren toen, en nu nog, een internationale “grap”. Binnen de Bilderberg groep zetelen allemaal machtige mensen van uit zo wat de hele wereld. Natuurlijk zitten er Belgen bij. De Bilderbergers houden jaarlijks een twee à drie daagse top en hun agenda is uitermate geheim.Zij vergaderen nooit op de zelfde plaats… In 2000 werd de meeting in Brussel gehouden.Natuurlijk wil en kan ik niet de namen van de Belgische deel nemers u onthouden. Deze heren komen voor: Davignon Etienne, Societé General, politicus; Willy Claes, politicus; Prins Filip;Huyghebaert Jan, voorzitter Almanij NV; Lippens Maurice, voorzitter Fortis; Janssen Daniel,voorzitter Solvay S.A.; Martens Wilfried, politicus; Spitaels Guy, politicus; Burda Hubert,Media Holding GmbH&Co.KG; Goldsmidt Pierre, directeur generaal IAEA; Hansen Jaen-Pierre, Suez-Tractabel S.A.; Dehaene Jaen-Luc, politicus; Struye de Swielande, Belgische NATO.
Prins Filip tijdens Bilderberg meeting

Tijdens het op stellen van dit artikel kreeg ik hulp uit de hemel gezonden. De god was mij goed gezind, want ik kreeg pardoes een vertaald dossier van de Bilderberg groep uit 2004 binnen via mijn mail box. Dat de Bilderbergers een wereld schaduw regering vormen lijkt misschien on geloofwaardig voor bepaalde critici, doch het volgende zal misschien hun ogen openen…: Enkele details.De rijken en machtigen der wereld ook wel bekend onder de naam parallelle regering voeren tijdens deze exclusieve en hoogst geheime bijeenkomsten de super visie over het creëren van de zo genaamde Nieuwe Wereld Orde (NWO). Door hun gezamenlijke internationale invloed zouden deze mannen en vrouwen de macht hebben regeringen om ver te werpen, oorlogen te beginnen en wereld leiders uit te kiezen. Ze werken samen in een netwerk van duistere organisaties die uit zijn op de val van de Westerse democratie. Daar voor in de plaats, zo neemt men aan, willen ze een autoritair regime waar van weinigen zullen profiteren en waar onder velen zullen lijden.Door sleutel figuren in de politiek en de internationale media uit te kiezen en vervolgens ‘op te leiden’, kan de NWO er voor zorgen dat de wereld handel zich volgens haar regels gedraagt. Zij gebruikt de PR-technieken en manipulatie van de media om het volk er van te overtuigen dat werkloosheid, lagere lonen, langere werk dagen, slechtere arbeid s voorwaarden en verslechterende collectieve voorzieningen nodig zijn om

de concurrentie het hoofd te kunnen bieden en de inflatie laag te houden.Er wordt aan genomen dat de NWO hele naties arm houdt om hun industriële productie en hun handel te verlammen. Oorlogen en conflicten worden op stapel gezet om landen die een bedreiging vormen voor de wereld economie uit hun evenwicht te brengen. Hoge belastingen,werk gelegenheid en loon maatregelen worden in gezet om de weegschaal van de internationale macht stevig te doen door slaan in het voordeel van de NWO-elite.Hoe invloed rijk de bilderbergers ook zijn, de groep is toch maar een van de vele belangen groepen die in feite fungeren als geheime regeringen, en die alle met elkaar in verbinding staan. Samen oefenen ze een enorme politieke druk uit, zij het in het geheim. In de VS neemt de Trilaterale Commissie (TC) een voor aan staande plaats in binnen de NWO. De TC is een zuster organisatie van de bilderberg groep en heeft naast een gezamenlijke agenda ook deel s de zelfde leiding. Op het land goed van multi-miljardair David Rockefeller werd in 1972 door een 17-man sterke ‘project groep’ de TC op gericht en op een argeloze wereld los gelaten, daar bij ondersteund door het Rockefeller-kapitaal. Zbigniew Brzezinski, toen nog professor aan de Columbia University in New York, werd tot voorzitter gekozen. Zbigiew Brzezinski Terwijl deze en andere organisaties als de zichtbare ‘arm’ van de wereld elite worden gezien, is het ‘heilige der heiligen’ de sinistere orde van de ‘Skull and Bones’. Deze uiterst geheime orde vormt waarschijnlijk het topje van een absolute, geheime macht, van waar uit een select groepje wereld zaken dirigeert en controleert. De Orde is 150 jaar geleden op gericht en valt terug te voeren op de duitse Illuminatie, een geheime occulte organisatie, bij wie de heerschappij over de aarde altijd hoog op de agenda stond.Terwijl we dieper in de NWO duiken en de connecties van hun Britse bond genoten uit een zetten, ontdekken we dat er niets nieuws is aan de Orde. In feite dateert hij al van honderden en misschien wel duizenden jaren geleden.Tussen toen en nu is de geschiedenis vakkundig gemanipuleerd om het bestaan te verdoezelen van die genen die oorlogen op touw zetten om hun duistere doelen te bereiken. Veel landen bundelden hun krachten om een verenigd militair front te vormen waar door ze de overwinning in de Golf oorlog veilig stelden.De TC startte begin jaren ’80 met de toepassing van haar beleid. Er is gesuggereerd dat Jimmy Carter, de 39 ste president van de VS ‘met zorg was gekozen’ en klaar gestoomd voor de president s verkiezingen van 1977 om dat hij positief stond tegen overde ambities van de TC.Hij won de verkiezingen door een combinatie van manipulaties van de TC en zijn eigen verbale talenten. Carter nam onmiddellijk een aantal door de TC gesteunde maatregelen.Talloze leden van zijn regering werden ook lid, waar onder niemand minder dan Brzezinski zelf, die in november 1977 op de zeer machtige post van Nationale Veiligheid s adviseur van de VS terecht kwam.J. Carter en Brzeninski Wat doet Brzeninski met Bin Laden?Na dat zij de verkiezingen al dus hadden veilig gesteld, gingen de Trilateralisten, die de democratie af deden als on werkbaar, verder met het plan om de aarde te verdelen in drie belangrijke en onderling verbonden in vloed s sferen: de Verenigde Staten van Amerika,de Verenigde Staten van Europa en een Atlantische Unie. De grote ondernemingen zouden de werkelijke heersers van de wereld worden.De ‘Skull and Bones’ is het oude insigne van een exclusieve studenten vereniging van de Amerikaanse Harvard-universiteit. De vermoedelijke leden van deze duistere orde zijn voor bestemd om macht s posities te bekleden.

Logo van Skull and Bones

Aan het eind van de jaren ’70 leenden Japanse, West-Europese en Noord-Amerikaanse banken met connecties binnen de TC, de Bilderberg groep en andere elite-groeperingen enorme sommen geld aan Brazilië en andere Derde Wereld-landen. Op dat moment was voor de financiële wereld al duidelijk dat deze landen hun leningen nooit zouden terug kunnen betalen.Een paar jaar later was Brazilië bankroet en de TC bood het land een zo ge naam de ‘schuld vereffening s-over een komst’ aan, die de schulden landen dwong

de soevereiniteit over te dragen. Brazilië, een land dat gezegend is met een groot aantal natuurlijke rijkdommen, zag zich gedwongen zijn schat aan mineralen en hout op te geven. Als gevolg daar van werden de regen wouden gedecimeerd zo dat het tropisch hard hout geruild kon worden tegen de oorspronkelijke nationale schuld. Zo wordt Brazilië eeuwig in armoede gehouden en woont een groot deel van de bevolking nood gedwongen in de sloppen wijken.”‘Democratie’ is ons door de een na de andere regering op gedrongen, terwijl macht wordt gecentraliseerd… Wij geloven dat deze kwaad aardige kracht uit eindelijk duivels van aard is”.Tot zo ver het onderwerp Bilderbergers in een noten dop. (FUO) In 1952-’53 was er een nieuwe president aan de macht in het witte huis. Hij was een man die met een structurele organisatie kon om gaan. Zijn methode was het vertegenwoordigen van de overheid en te regeren in de maatschappij. Hij maakte belangrijke beslissingen, maar alleen als zijn raadgevers niet tot een over een komst kwamen. Zijn normale handelen bestond uit het door lezen of luisteren naar verschillende alternatieven, waar van er daarna één bevestigd werd.Zij die nauw met hem samen werkten bevestigden dat zijn favoriete commentaar was: “Doe gewoon, wat er ook gebeurt.” Hij bracht veel tijd door op het golf terrein. Dit was niet abnormaal voor een man die tijdens zijn dienst bij het leger de positie van “Supreme Allies Commander” bekleedde. Een positie die hem overigens vijf sterren op bracht. Deze president was leger generaal Dwight David Eisenhower. Tijdens zijn eerste dienst jaar in 1953 werden minstens 10 verdere neer ge stortte schotels ontdekt, met aan boord 26 dode en 4 levende aliens. Van de tien werden er vier gevonden in Arizona, twee in Texas, één in New Mexico,één in Louisiana, één in Montana en één in Zuid-Afrika. Er waren honderden waarnemingen Eisenhower wist dat hij moest worstelen tegen het buitenaards probleem en hen verslaan. Hij wist dat hij het niet kon doen zonder het te onthullen aan het congres. In het begin van ’53 wendde de nieuwe president zich tot zijn vriend en medelid van de raad voor Buitenlandse Zaken, Nelson Rockefeller, voor hulp om een overzicht te krijgen over de geheime structuur van de aliens, die realiteit zou moeten worden binnen het jaar. De idee voor MJ-12 is al zo ontstaan.Het was de oom van Nelson, Winthrop Aldrich, die Eisenhower er van moest overuigen om president te worden. De volledige Rockefeller familie en samen met hen het Rockefeller imperium stonden rots vast achter Ike. Het vragen om hulp van Rockefeller i.v.m. het alien probleem was de grootste blunder die Eisenhower ooit gemaakt heeft voor de toekomst van de USA en waarschijnlijk voor de gehele mensheid. Binnen de week na de verkiezingen van Eisenhower duidde hij Nelson Rockefeller aan als voorzitter van een presidentieel advies comité. Rockefeller was verantwoordelijk voor de re organisatie van de regering. Nieuwe over een komsten kwamen in één kabinet terecht en werd departement van gezondheid, opvoeding en wel zijn genoemd. Toen het Congres de positie van het kabinet van april ’53 goedkeurde werd Nelson benoemd tot ondersecretaris van Olveta Culp Hubby. In 1953 ontdekten astronomen in de ruimte grote voorwerpen die zich verplaatsten in de richting van de aarde. Eerst werd gedacht dat het asteroïden waren. Later werd bewezen dat het enkel ruimte schepen konden zijn. Het project Sigma onderschepte buiten aardse radio communicaties. Toen de voorwerpen de aarde bereikten hielden zij een heel hoge baan rond de evenaar aan. Er waren verschillende grote schepen en hun doel was toen nog onbekend. Project PLATO kon door middel van computer taal een landing bewerk stellig en dat resulteerde in een oog in oog contact met wezens van een andere planeet.Het project Plato kreeg de opdracht om diplomatieke betrekkingen aan te knopen met dit soort aliens. In tussen nemen groep “van op mensen lijkende” aliens contact op met de VS regering. Deze groep waarschuwde ons voor de buitenaardsen die rond de evenaar zweefden en boden ons hulp aan i.v.m. de ontwikkeling van ‘onze geestelijke ontwikkeling’. Zij vroegen als hoofd voorwaarde dat wij onze nucleaire wapens zouden ontmantelen en vernietigen.Zij weigerden technische gegevens uit te wisselen waar toe wij niet in staat waren om mee te werken. Zij dachten dat wij elke nieuwe technologie zouden aan wenden om elkaar te vernietigen. (En wel licht hebben ze gelijk). Zij hielden vol dat wij op een pad van zelf vernietiging waren; dat wij moesten stoppen met moorden, met de aarde te vervuilen, de natuurlijke bronnen van de aarde te verkrachten en wel te leren leven in harmonie. Deze termen leken uiterst verdacht, voor al de hoofd voorwaarde: nucleaire ontmanteling. Er werd gedacht dat toe geven aan deze voorwaarde ons hulpeloos zou achter laten in het oog van een zo genaamde buitenaardse bedreiging. Nucleaire ontwapening van de USA? De voorwaarden werden verworpen. Later in 1954 landde het ras van de ‘grote reuzen’ Grey Aliens, na dat zij in een baan rond de aarde verbleven, op Holloman Air Force Base. Een basis akkoord werd bereikt. Dit ras identificeerde zich zelf als afkomstig van een planeet rond de rode ster in het sterren beeld van Orion dat wij Betelgeuse noemen. Zij verklaarden dat hun planeet stervende was en dat zij na verloop van tijd niet langer meer zouden kunnen overleven op die planeet. Dit leidde op een tweede landing op Edward Air Force Base. Deze historische gebeurtenis werd op voor hand gepland en er kwam een akkoord over de over een komst. Eisenhower plan de een vakantie in Palm Springs. Op de aan geduide dag werd de president naar de basis geroepen en hij excuseerde zich voor de pers dat hij een bezoek bracht aan de tandarts.President Eisenhower had contact met de buiten aardsen en een formeel akkoord tussen de aliens en de USA werd ondertekend. Wij ontvingen toen onze eerste ambassadeur uit de ruimte. Zijn naam en titel was: “Zijne Omnipotente Hoogheid Krlll”, uit gesproken als Krill. In de Amerikaanse traditie van koninklijke titels werd hij heimelijk ‘Origineel Gijzelaar Krill’ genoemd. Het is goed om te weten dat de vlag van de aliens bekend staat als ‘Trilateral Insignia’. Zij is af gerukt op hun ruimte tuig en wordt ook op hun uniform gedragen. De twee landingen en de tweede ontmoeting werden gefilmd. De films bestaan heden nog. De over een komst bepaalde: de aliens zouden niet tussen komen in onze zaken en wij niet in de hunne. Wij zouden hun aanwezigheid op aarde geheim houden. Zij zouden ons voorzien van geavanceerde technologie en ons helpen in onze technologische ontwikkeling.Zij zouden geen afspraken maken met eender welke andere aardse natie. Zij zouden mensen kunnen ontvoeren op een beperkte en periodieke basis met het doel medische onderzoeken over onze ontwikkelingen uit te voeren met de belofte dat ze de mensen geen kwaad zouden doen, hen terug te brengen naar de plaats van ontvoering, dat de gijzelaars zich niets van de ontvoering zouden herinneren én dat de alien natie gegevens aan MJ-12 zouden verstrekken met een lijst van al de menselijke contacten en ontvoerden. Dit alles op een regelmatige basis.Er was een akkoord dat elke natie de ambassadeur van de anderen zou ontvangen zo lang als de overeenkomst van kracht bleef. Verder was er een akkoord dat de alien natie en de VS, 16 personen zouden uit wisselen met het doel elkaar te leren kennen. De buitenaardse ‘gasten’ zouden op aarde blijven en de menselijke ‘gasten’ zouden naar het punt van oorsprong van de aliens reizen voor een bepaalde periode en dan terugkeren waarna een tegen gestelde uit wisseling zou gedaan worden. Er werd ook over een gekomen dat er onder grondse bases zouden gebouwd worden voor het gemeenschappelijk gebruik van zo wel de alien natie als de regering van de US. In deze basis zouden technologische gegevens uit gewisseld worden. De alien bases zouden gebouwd worden onder Indianen reservaten in de vier hoeken van Utah, Colorado, New Mexico en Arizona en één zou geconstrueerd worden in Nevada. In de streek beter bekend als S-4 op ongeveer 7 mijl ten zuiden van de westerse grens van Area-51, ook gekend als Dreamland. Al de regio’s zijn onder volledige controle van het Marine Departement, en elk personeel s lid dat in de complexen werkt ontvangt zijn cheque van de Marine. De op bouw van de bases begon onmiddellijk, maar het ging traag voor uit tot grotere geld bedragen beschikbaar werden gemaakt in 1957. Het werk werd voort gezet op het’Gele Boek’. Project Red light werd op gericht en experimenten in test vluchten met alien toestellen werden aan gevangen. Een super Top Secret faciliteit werd gebouwd in Groom Lake in Nevada tijdens de wapen tests. Het kreeg de code naam Dreamland. De installatie werd geplaatst onder bevoegdheid van het departement Zee macht en de rechten van het ganse personeel vereisten een ‘Q’ uitvoerbare (presidentiële) bevestiging. Dit is ironisch door het feit dat de president van de VS geen recht heeft om de site te bezoeken. De alien basis en de uitwisseling van technologie vond plaats in een zone die bekend stond als S-4. De code naam van zone S-4 was ‘de donkere kant van de maan’. Het leger kreeg opdracht een super geheime organisatie te vormen voor de beveiliging van alle alien projecten. Deze organisatie werd het National Reconnaisance Organisation met basis in Fort Carson, Colorado. De specifieke teams die werden getraind om de veiligheid van de projecten te verzekeren werden DELTA genoemd. Een tweede project code, Snowbird genoemd, werd verspreid om eender welke melding van de Red light toestellen weg te werken als zijnde experimenten vande lucht macht. De Snowbird toestellen die gemaakt werden met gebruik van conventionele technologieën werden in sommige gevallen voor gesteld aan de pers. Het project werd ook gebruikt om publieke waarnemingen van ufo’s te ontleden. Het project Snowbird was zeer succesvol en rapporten van het publiek begonnen de laatste jaren verder af te takelen. Een geheime multi-miljoenen fonds werd georganiseerd en bij gehouden door het leger office van het Witte Huis. Dit fonds werd gebruikt om meer dan 75 onder grondse faciliteiten te bouwen.Presidenten die vroegen om uit leg kregen te horen dat het fonds zou gebruikt worden om ondergrondse schuil kelders te bouwen voor de president, in geval van oorlog. Er werden er slechts enkele gebouwd voor de president. Miljoenen dollar werden door gespeeld naar MJ-12 en dan verder naar de contract hebbers voor het bouwen van Top Secret alien bases zoals TOP SECRET DUMP (diepe ondergrondse militaire bases). De faciliteiten werden verspreid door’Alternatieve 2′ over de hele natie. President Johnson gebruikte het fonds om een film zaal te bouwen en de weg van zijn ranch te plaveien. Hij had geen idee van het ware doel. Het geheime Witte Huis fonds voor ondergrondse constructies werd op gezet in 1957 door president Eisenhower. Deze toestemming werd verkregen van het Congres onder het mom van: “Constructie en onderhoud van geheime sites waarheen de president gebracht kon worden in geval van een militaire aanval”. Beter gekend als: “Presidential Emergency Sites”. De sites zijn letterlijk gaten in de bodem die diep genoeg zijn om te weerstaan aan een nucleaire ontploffing en zijn uit gerust met werken bestemd voor het departement ‘kunst’. Tot op heden zijn er meer dan 75 sites verspreid over het hele land en zij werden gebouwd met het geld van dit fonds. De Atomic Energy Commissie heeft nog minstens 22 bijkomende ondergrondse sites gebouwd. De plaats en alles wat te maken heeft met deze sites werden en worden nog steeds beschouwd en behandeld als Top Secret. Het geld stond en staat nog steeds onder controle van het militair bureau van het Witte Huis. Het is wit gewassen in een bepaald circuit, dat zelfs een geroutineerde spion of boekhouder niet kan volgen. Sinds 1980 zijn er slechts enkelingen die dit circuit kunnen volgen en al zo wisten waar voor het geld moest dienen. In het begin was er vertegenwoordiger George Mahon, voorzitter van het daarvoor bestemde comité en het sub-comité voor defensie; en vertegenwoordiger Robert Sikes uit florida, voorzitter van het sub-comité van het Huis voor Militaire opbouw. Heden gaat het gerucht dat woordvoerder Jim Wright het geld beheert in het Congres en dat de macht s strijd begonnen is om hem te verwijderen. Op het einde van het lijstje stond de president, MJ-12, de voorzitter van Militaire Zaken en baas in het Washington Navy Yard. Jim Wright Het geld werd goed gekeurd door het comité dat het toewees aan het ministerie van Defensie als Top Secret item voor het constructie programma. Het leger kon het geld echter niet gebruiken en wist in feite niet eens waar voor het moest gebruikt worden. De bevoegdheid om het geld uit te geven was in werkelijkheid toe gestaan aan de Navy. Het geld werd door gespeeld naar de chesa peake divisie van de Navy ingenieurs die even eens niet wisten waar voor het bestemd was. Zelfs bevelhebber, een admiraal, wist niet waarvoor het geld moest dienen. Slechts één man, een Navy-commandant, die behoorde tot de Chesa peake divisie, die in werkelijkheid alleen verantwoordelijk was voor het militair bureau van het Witte Huis, was op de hoogte van het doel, het bedrag en de bestemming van het Top Secret fonds. De volledige geheimhouding rond het fonds betekende dat elk spoor kon weg gewerkt worden door de weinige mensen die het controleerden. Er is nooit en er zal waarschijnlijk nooit een verklaring komen over dit geheim geld. Grote geld bedragen werden van het top Secret fonds overgemaakt aan een locatie in Palm Beach, Florida, die behoort tot de kustwacht, genaamd Peanut Island. Dit eiland grensde aan een eigendom van Joseph Kennedy. Er werd gezegd dat het geld zou dienen voor bevordering van het landschap en algemene verbetering van het uitzicht. Jaren geleden was er een TV-nieuws special i.v.m. de moord op president Kennedy waar in de kust wacht officier sprak over een transfer van geld in een brieven tas naar een bediende van Kennedy. Kon dit een geheime betaling geweest zijn voor het verlies van hun zoon John F. Kennedy? De betalingen duurden het hele jaar 1967 voort en stopten dan plotseling. Het totale bedrag dat werd over geschreven is onbekend, even als het gebruik er van. Ondertussen veranderde Nelson Rockefeller de posities op nieuw. Dit maal moest hij de taak van C.D. Jackson overnemen, de man die speciaal assistent van Psychological Strategy werd genoemd. Door de aanduiding van Nelson werd deze naam veranderd in ‘speciaal assistent voor Koude Oorlog Strategy’. Deze positie zou zich over de jaren ontwikkelen in dezelfde positie als deze waar Kissinger zich bevond onder president Nixon. Officieel moest hij raad en bijstand geven i.v.m. de groeiende ontwikkeling tussen alle volkeren. Deze officiële beschrijving was een misleiding, want officieel was hij de presidentiele coördinator voor de Intelligence Gemeenschap. Op deze nieuwe post rapporteerde Rockefeller recht streeks en alleen aan de president. Hij organiseerde meetings van het Kabinet, de raad voor buitenlandse economische politiek en voor de Nationale Veiligheidsraad die het grootste onderdeel vormde van de overheid. Aan Nelson Rockefeller werd nog een tweede belangrijke taak gegeven als zijnde het hoofd van een geheime eenheid: “The Planning Coördination Group” die in maart 1955 werd op gericht onder NSC 5412/1. De groep bestond uit ad hoc leden naargelang het onderwerp van de agenda. De vaste leden waren Rockefeller, een vertegenwoordiger van het Staats departement en het hoofd van de Centrale Intelligence. Dit werd spoedig het “4512 Comité” of “De speciale groep” genoemd. NSC 4512/1 grondde een uitvoerend comité,waar in het verleden deze operaties alleen onder bevoegdheid stonden van het hoofd van de Central Intelligence.Bij een geheime memorandum heeft Eisenhower in 1954, NSC 4512/1 gepresseerd om een permanent comité op te richten (niet ad hoc) dat als Majority Twelve = MJ-12 bekend zou worden. Zij behandelen alle geheime activiteiten in verband met de alien kwestie. MJ-12 bestond uit: Nelson Rockefeller, het hoofd van de Central Intelligence; Allen Welsh Dulles; staats secrataris John Foster Dulles; defensie secretaris Charles E. Wilson; de voorzitter van de verenigde bestuurders van de Staf, admiraal Arthur W. Redford; het hoofd van de FBI, J. Edgar Hoover, en zes mensen van het uitvoerend comité van de raad van vreemdelingen relaties, beter bekend als de “Wijze Mannen”. Deze mannen waren allen lid van een geheime vereniging van scholieren die zich “The Jason Society” of “Jason Scholars” noemden. Zij wierven leden aan van de “Skull and Bones” en de “Scroll and Key” ( nu verenigd als Kingsley Trust Association) verenigingen van Harvard en Yale.Scroll and Key tomb De “Wijze Mannen” waren leden van de raad voor Buitenlandse Relaties. Dit waren 12 leden,inclusief de eerste zes met posities in de regering, genoemd: The Majory Twelve. In de loop der jaren bestond deze groep uit top-officieren en voorzitters van de raad van Buitenlandse Relaties en later Triateral Commissie. Daaronder waren Gordon Dean, George Bush en Zbigniew Brzezinski. De belangrijkste en invloed rijkste van de Wijze Mannen die op MJ-12 dienden waren: John Mc.Loy, Robert Lovett, Averall Harriman, Charles Bohlen, George Kennen en Dean Acheson. Hun beleid moest stand houden tot begin de jaren ’70. Het was belangrijk dat president Eisenhower zowel als de eerste zes MJ-12 leden van de regering ook lid waren van de raad van Buitenlandse Relaties.Nauw gezette onderzoekers zouden vlug ontdekken dat niet alle Wijze Mannen, Harvard of Yale bezochten en ze werden ook niet allen gekozen voor Skull and Bones of Scroll and Key lidmaatschap, tijdens hun college jaren. Je kan dit mysterie gemakkelijk oplossen door het boek: “The Wise Man”, door Walter Isaacson en Evan Thomas, uitgeverij Simon en Schuster in New York, te kopen. Onder illustratie §5 in het midden van het boek zal je de volgende tekst vinden: (…) Lovett bij de Yale Unie en “zijn opleiding in Skull and Bones”genoot hij op een lucht macht basis nabij Dunkirk”. Ik vond dat leden gekozen werden op basis van hun verdiensten nà hun studies en dus niet alleen geldig voor studenten van Harvard of Yale. Enkele verkozenen werden later opgeleid in de Jason gemeenschap. Zij zijn allen leden van de raad van Buitenlandse Relaties en waren toen beter bekend als “De Oosterse Nederzetting”.Dit alles zou je een gedacht moeten geven van de ver rijkende en ernstige aard van deze supergeheime college gemeenschappen. De Jason gemeenschap, tot op heden gezond en wel, heeft nu ook leden van de triateral Commissie. De Triateralisten bestonden enkele jaren voor 1973. De naam kwam van de buitenaardse vlag, bekend als “Triateral Insignia”. De grote 12 moesten tot op heden overleven. Onder Eisenhower en Kennedy werd het verkeerdelijk “4512 Comité” genoemd, maar verbeterd tot “de speciale groep”. In de Johnson administratie werd het “het 303 comité” omdat de naam 4512 vermeld werd in het boek: “The Secret Governement”. Eigenlijk was NSC 4512/1 uit gelekt via de schrijver zelf, om het bestaan van NSC 4512 te verbergen. Onder Nixon, Ford en Carter werd het “Comité 40″ genoemd. Gedurende al die jaren veranderde dus alleen de naam. Tegen 1955 werd het duidelijk dat de aliens Eisenhower bedrogen hadden en hun overeenkomst al dus verbraken. Verminkte menselijke en dierlijke resten werden over de ganse VS terug gevonden.. Men vermoedde dat de aliens geen volledige lijst van contacten met mensen en ontvoerden voor legden aan MJ-12 en dat niet alle ontvoerden terug gebracht waren.Voorts vermoedde men dat de Sovjet-Unie contact had met hen en dit bleek de waarheid te zijn. Men kwam erachter dat de aliens massa’s mensen gemanipuleerd hadden en aan het manipuleren waren via geheime genootschappen, hekserij, magie, het occulte en religie.Na verschillende schermutselingen van de lucht macht met de buitenaardse toestellen werd het vlug duidelijk dat onze wapens niet waren op gewassen tegen de hunne.In november 1955 werd NSC 5412/2 gevraagd om een studie comité op te richten om onderzoek te doen over alle factoren die betrokken waren met het ontstaan en de ontwikkeling van buitenlandse politiek in de nucleaire tijd. Dit was enkel een sneeuw tapijt dat het echte studie-object bedekte, namelijk het alien probleem..Bij een uitvoerend memorandum, NSC 5411, in 1954, gaf president Eisenhower de opdracht aan de studie groep om alle feiten, bewijzen, leugens en ontgoochelingen te onderzoeken en de waarheid over de alien kwestie te achter halen. NSC 5412/2 was enkel een dekmantel die er nodig was als de pers vragen begon te stellen i.v.m. regelmatige meetings van deze belangrijke mannen. De eerste meeting begon in 1954 en werden Quantico genoemd omdat zij mekaar troffen op de Quantico marine basis. De studie groep bestond uit 35 leden van de raad voor Buitenlandse Relaties van scholieren, genaamd “Jason Society” of “Jason Scholieren”. Dr. Edward Teller werd verzocht om deel te nemen. Dr. Zbigniew Brzezinski was de studie directeur tijdens de eerste 18 maanden. Dr. Henry Kissinger werd verkozen als groep overste voor de volgende 18 maanden, beginnend van af november ’55. Nelson Rockefeller was een frequent bezoeker van deze studie. De tweede fase werd ook gehouden op de marine basis Quantico Virginia en de groep kreeg de naam Quantico II. N. Rockefeller bouwde een schuil plaats ergens in Maryland waar hij alleen kon bereikt kon worden door MJ-12 en het studie comité. Zodat zij ver weg bleven van het openbare onderzoek. Deze geheime plaats is beter bekend onder de code naam: The Country Club. Op deze plaats is er mogelijkheid tot normaal leven, eten, recreatie, bezoek aan de bibliotheek. De studie groep was voor het publiek gesloten in de volgende maanden van 1956 en Henry Kissinger publiceerde, wat officieel de resultaten waren in 1957, als zijnde “Nucleaire wapens en buitenlandse politiek”, gepubliceerd voor de raad van Buitenlandse Relaties, door de gebroeders Harper, New York. In werkelijkheid was het manuscript reeds voor 80 % geschreven terwijl Kissinger zich nog op Harvard bevond. De studie groep werkte verder onder een sluier van geheimhouding. Een sleutel voor de ernst van de zaak, waarbij Kissinger verbonden was, kon gevonden worden bij zijn vrouw en vrienden. Velen onder hen bevestigden dat Henry heel vroeg in de morgen het huis verliet en laat in de nacht thuis kwam zonder tot iemand te spreken of ook enige vraag te beantwoorden. Het leek als of hij in een andere wereld woonde waar geen plaats was voor buiten staanders. Deze verklaringen zijn onthullend. De onthullingen over de tegenwoordigheid en de acties van aliens gedurende de studie moeten een grote schok te weeg gebracht hebben. Henry Kissinger was definitief buiten werking gesteld gedurende de meetings. Hij werd nooit meer betrokken in deze zaak, hoe ernstig het onderwerp zou kunnen geweest zijn. In vele gevallen werkte hij tot laat in de nacht, na reeds een volledige dag taak te hebben vol bracht. Dit gedrag leidde waarschijnlijk tot zijn echtscheiding.Een hoofdfactor i.v.m. de studie over buiten aardsen was dat het publiek niet kon geïnformeerd worden over het geen zij veronderstelden wat waarschijnlijk zou kunnen leiden tot economische en god s dienstige ondergang van de structuur. Nationale on rust zou kunnen leiden tot anarchie. De geheimhouding duurde dus voort. Een gevolg van deze bevindingen was dat als de publieke opinie niet kon ingelicht worden, ook het Congres niet in gelicht kon worden. Zodoende moesten de projecten en op zoeking s werken komen van buiten de overheid.Intussen moest het geld gevonden worden in het militaire budget en van betrouwbare CIA fondsen.Een andere hoofdfactor was dat de buitenaardsen, mensen en dieren gebruikten als bron voor klier afscheidingen, enzymen, hormonale af scheiding, bloed en in verschrikkelijke genetische experimenten. De aliens zeiden dat deze acties noodzakelijk waren voor hun overleven. Zij bevestigden dat hun genetische structuur af brokkelde en dat ze niet langer in staat waren zich voort te planten. Zij gaven toe dat, als zij niet bekwaam waren hun genetische structuur te verbeteren, hun ras spoedig zou ophouden met bestaan. Wij keken met uiterste achter docht uit naar hun verklaringen. Sinds onze wapens letterlijk onbruikbaar waren tegen aliens besloot MJ-12 vriendschappelijke, diplomatieke relaties met hen te onderhouden tot er een tijd zou komen dat wij bekwaam waren om een technologie te ontwikkelen die er ons moest toe in staat stellen hen uit te dagen op een militaire basis. Over een kom sten zouden moeten gemaakt worden met de Sovjet-Unie en andere naties om de krachten tot overleving van de mensheid te bundelen. In tussen werden plannen ontwikkeld om twee wapen systemen te onderzoeken en te bouwen, gebruik makend van conventionele en nucleaire technologie, wat ons hopelijk in gelijkheid met hen zou brengen. De resultaten van de opzoekingen waren de projecten Yoshua en Excalibur. Yoshua was een wapen dat veroverd werd van de Nazi’s en dat in die tijd in staat was om 4 mm dikke platen te vernietigen op een afstand van 2 mijl, gebruik makend van geluid s golven met een lage frequentie. Er werd gedacht dat dit wapen effectief genoeg zou zijn tegen buitenaardse tuigen en straal wapens. Excalibur was een wapen dat gedragen werd door een raket die niet meer dan 30.000 voet AGL kan overschrijden en niet meer dan 50 meter mag af wijken van het doel, zou een dicht gepakte ondergrond tot op een diepte van 1000 meter kunen binnendringen zo als dat zich voordeed in New Mexico, zou 1 megaton kern kop met zich mee dragen en was bedoeld voor het gebruik van de vernietiging van de aliens in hun ondergrondse bases. Yoshua werd succes vol ontwikkeld maar buiten mijn weten nooit gebruikt. (Zo als ik in het begin van dit artikel reeds schreef, zijn deze gegevens niet recent. Dus weet William Cooper niet dat dit wapen “Yoshua”al verder ontwikkeld is. Want een gelijkaardig wapen werd gebruikt in de oorlog in Irak.Als ook op de bevolking na de geweldadige orkaan Katrina in New Orleans. Het is een soort van sonische laser die schokgolven creëert en de mensen neer slaat op korte en lange af stand. Klik hiervoor op het artikel: “Was orkaan in New Orleans aanvang van NWO?” Excalibur werd niet gestimuleerd tot enkele jaren geleden en nu is er een on uit gegeven in zet om het wapen toch te ontwikkelen. ( Zou het mogelijk zijn dat Excalibur reeds bestaat? Al is het in een kleinere versie? De oorlog in Afghanistan – tegen Bin Laden – werd er door de VS bommen gedropt die meters diep in de rots bodem drongen, voor al te exploderen.) De gebeurtenissen in Fatima in de begin periode van vorige eeuw, lees 1917, werden nauwkeurig onderzocht. Op verdenking van wat buitenaardse manupilatie zou zijn werd een onderzoek op gang gebracht om binnen te dringen in de geheimhouding rond de gebeurtenis.De VS gebruikte een spion die werd aan geworven en opgeleid gedurende W.O. II. Zo verkreeg het volledig Vaticaan een studie betreffende de profetie. Deze voorspelling bevestigde dat; als de mens zich niet zou af keren van het slechte en zich zelf aan de voeten van Christus zou plaatsen, de planeet zich zelf zou vernietigen en dat de gebeurtenissen die beschreven werden in het Book of Revelations (De openbaringen) werkelijk zouden plaats vinden. Het bevestigde dat er een kind zou geboren worden dat de wereld zou verenigen met een plan voor wereldwijde vrede en een valse god s dienst, beginnend van 1992. In 1995 zouden de mensen toe geven dat hij slecht was en inderdaad de antichrist is. W.O. III zou in het midden oosten beginnen in 1995 met de invasie van Israel door de Verenigde Emiraten gebruik makend van conventionele wapens, het geen zou uit monden in een nucleaire holocaust in het jaar ’99. Tussen 1999 en 2003 zou het leven op deze planeet zeer af grijselijk zijn en de dood zou het resultaat er van zijn. De terug keer van Jezus Christus zou plaats vinden in het jaar 2011. (We zijn in tussen deze jaar tallen reeds enkele jaren voor bij. En van een dergelijke groot scheep se oorlog is nog niets te zien geweest. Doch zou het mogelijk zijn dat er een vergissing is gebeurd in het geven van dié jaar tallen? M.a.w. Met de aan houdende oorlog in Irak en het aan slepend conflict tussen Israel en Palestina zijn we eigenlijk toch op de goede weg om een W.O. III te ontketenen, niet? Daarbij het jaartal 2011 is m.i. ook fout. Zouden ze het jaartal 2012 hier mee bedoelen? Volgens de oude Maya kalender zou tegen 2012 het einde van de “vijfde zon” zijn, en zou er iets verschrikkelijks op aarde gebeuren. Wat? Daar hebben we het raden naar…) Toen de aliens geconfronteerd werden met dit resultaat bevestigden zij dat dit de waarheid was.(?) De aliens legden uit dat zij ons gemaakt hebben door kruisingen en het manipuleren van het menselijke ras door god s dienst, satanisme, hekserij, magie en het occulte. Verder verklaarden zij dat zij in staat waren door de tijd te reizen en de gebeurtenissen zouden inderdaad plaats vinden. Latere uit bating van de buitenaardse technologie door de VS en de SU die gebruik maakten van reizen door de tijd, bevestigden deze voorspelling.De aliens toonden een hologram waarvan zij beweerden dat het de echte kruisiging van Christus was. Dit werd gefilmd door de overheid. Wij wisten niet of we hen moesten ge lovenof niet. Gebruikten zij onze on vervalste god s diensten om ons te manipuleren? Of, waren zij inderdaad de bron van onze godsdiensten waarmee zij ons altijd gemanipuleerd hebben. Of was dit het begin scenario van het “echte einde der tijden” en de “terug keer van Christus” zo als voorspeld werd in de Bijbel? Niemand kende het antwoord.Bij geheim uitvoerend bevel van president Eisenhower werd aan de Jason Scholars opdracht gegeven dit scenario te bestuderen en hun bevindingen bekend te maken. De Jason Gemeenschap bevestigde de bevindingen van de wetenschappers genaamd:

“Alternatieven 1,2 en 3″Alternatief 1

Was het gebruik van nucleaire middelen om gaten in de stratosfeer te slaan, waar uit de hitte en vervuiling kon ontsnappen in de ruimte. Verander de menselijke culturen i.v.m. uitbuiting in culturen voor bescherming van de omgeving. Van deze drie zou dit als het meest ongewenste beschouwd worden om te slagen, als gevolg van de in herente natuur van de mens en de daar aan toegevoegde schade die de nucleaire explosies zelf te weeg zouden brengen.

Alternatief 2

Was bedoeld om een vast netwerk van ondergrondse steden en tunnels te bouwen waar in een selecte vertegenwoordiging van alle culturen het menselijk ras zouden dienen verder te zetten. De rest van de mensheid zou voor zich zelf moeten zorgen aan de oppervlakte van de planeet.

Alternatief 3

Bestond er in om de buitenaardse en conventionele technologie uit te baten en al zo een selecte groep de aarde te laten verlaten en kolonies op te richten in de ruimte. Ik ben niet in staat om het bestaan van ‘

Batch Consignments’ = grote zending,

van menselijke slaven te bevestigen of te ontkennen. Zij zouden gebruikt worden voor handen arbeid in dit opzet, als deel van het plan. De maan, met codenaam Adam zou het onderwerp vormen van primaire interesse gevolgd door Mars, met code naam Eva. Als een vertragende actie, bevatten al de 3 alternatieven geboorte controle, sterilisatie en het in voeren van dodelijke microben om de groei van de aardse bevolking te controleren of te vertragen. Aids is slechts een van de plannen. Er zijn er andere. Er werd beslist dat de bevolking vermindert moest worden en dat het in het belang van het menselijk ras zou zijn om ons zelf te ontdoen van de ongewenste elementen in onze gemeenschap. Het gezamelijke leiderschap van de VS en de Sovjet Unie liet “alternatief 1″ varen maar gaven opdracht om virtueel werk te maken van

alternatieven 2 en 3 te gelijker tijd. KORTE TUSSEN KOMST VAN FUO

De gang van zaken in dit dossier, hoopt mij nu nieuwe gegevens te gebruiken ter ondersteuning met wat de oorspronkelijke schrijver, William Milton Cooper bedoelde. T.t.z. In een noten dop. De verschijningen in Fatima omstreeks 1917, zijn nog steeds een discussie punt. Zo wel bij geleerden als in het Vaticaan. Er zouden daar voorspellingen gedaan zijn die de haren ten berge laten rijzen… Wereld oorlog II was er één van. Wat betreft de”antichrist” zijn er al heel wat speculaties gemaakt. Doch de data’s komen niet uit. Tenzij men destijds doelde op de “Islam”? Zoals we nu wel zeker weten is het in het Midden Oosten een broei nest van (burger)oorlogen, zoals tegen Bin Laden, Afghanistan, Irak en de kwestie Israel-Palestina. Zou dit alles een voorbode zijn van W.O. III ?Sinds 1993 zijn er heel wat nieuwe archeologische vondsten en daar mee gepaard gaande vertalingen gedaan. D.w.z. Meer en meer bewijzen stapelen zich op dat: het Christendom als mede de meeste – om niet te zeggen allemaal – religieën ontstaan zijn als “sekte”. Het zijn af kooksels van de ware toe dracht. Helaas zijn de meeste echte sporen – De Echte Waarheid -groten deels vernietigd toen men de bibliotheek van Alexandrië verwoestte. Daar bij, meer en meer gegronde geruchten willen bewijzen dat J. Chr. niet aan het kruis stierf. Het was een soort “Copperfield achtig” gedoe dat daar ten toon werd gespreid. Jezus zou nà Zijn “dood”nog lang geleefd hebben in Frankrijk! Zelfs gehuwd en vader van verscheidene kinderen. Ook sinds de jaren ’90 zijn vertalingen gedaan qua oude teksten van de Sumeriërs. Die vertellen ons dat; volgens hun kalender, er om de zo veel tijd een “nieuwe zon” ontstaat. D.w.z. We leven nu in de 5 de zon. Rond het jaar 2012 zal die zon eindigen, wat wil zeggen, dat de aarde zal vergaan zoals meer maal s is gebeurd. Het gros van de mensheid verdwijnt en alles zal op nieuw beginnen. Wellicht vanaf het stenen tijdperk. Dat is toch duidelijk niet?Dat de “mens” is ontstaan door toe doen van aliens, is geloofwaardiger dan dat we”af stammen” van de apen. Toen wij ons in een primair stadium bevonden en de aliens hier op aarde aan kwamen, hebben zij ons zo als we nu zijn, gecreëerd door toedoen van DNA proeven, genen en chromosomen van hun, samen met die van de primaten. En dié aliens waren en zijn onze “goden”. Dit dateert van tientallen duizenden jaren her. Door dat de aardse natuur zich niet laat manipuleren, deden er zich af en toe natuurlijke catastrofes voor die de ondergang betekende voor bijna de gehele mensheid. Van nul af aan moest de mens opnieuw beginnen. Door mondelinge overdracht kwamen de god s diensten tot stand. Want er waren goden geweest… De ware toe dracht werd vergeten, ging verloren. Doch die heeft altijd bestaan. Stenen in scripties getuigen daar van. Nu pas, zijn we weer in staat ze te vertalen.Hopelijk trekt men er de goede conclusies uit. Té ver gezocht? Kijk dan maar eens naar het tv-nieuws. De Poolkappen slinken zien der ogen, het water zal overal stijgen. Meer en meer vulkaan uitbarstingen komen voor. Onze weer s omstandigheden veranderen. Waar voorheen sneeuw om zeggen s onbekend was, liggen er nu pakken van. Waar vroeger vrij veel droogte was, verdrinken nu de mensen in kolkende stromen… Wel licht het begin van het zo veel ste einde der beschaving. Ik wil geen doem denker zijn, maar het spreekt voor zich. Qua ruimtevaart wil men binnen enkele jaren stations bouwen op de maan als mede op Mars…Tot zover mijn noten dop.

TERUG NAAR HET DOSSIER

In 1959 was de Rand Corporatie gastheer voor een diep ondergrondse constructie symposium. In het rapport van dit symposium werden machines afgebeeld en beschreven dieeen tunnel zouden kunnen boren met een diameter van 45 voet aan een snelheid van 5 voet per uur. Het toont ook prenten van grote tunnels en ondergrondse kluizen die mogelijk complexe steden zouden kunnen herbergen. Het lijkt dat sinds anno 1985 van all-out ondergrondse constructies een belangrijke vooruitgang heeft geboekt.De heersende machten beslisten dat een manier om de buitenaardse projecten en andere zwarte projecten te financiëren, de klemzetting van de illigale drugs markt was. Een jong ambitieus lid van de raad voor buitenlandse Relaties werd hier voor benaderd. Zijn naam is George Bush, die toen president was en CEO (Chief Executive Officer) van Zapata Oil, met een basis in Texas. (Om misverstanden te vermijden, de G. Bush waar we het over hebben, is de vader van de huidige president W.Bush.) Zapata Oil experimenteerde met de nieuwe technologie van boringen in zee. De gedachte was juist dat de drugs konden verscheept worden van Zuid-Amerika naar de plat formen in zee en dit door visser s boten. Van daar uit konden de drugs aan land gebracht worden door normaal transport dat gebruikt wordt voor het vervoer van goederen en personeel. Op deze wijze zouden douane of de wet niet verplicht worden de cargo te door zoeken. G. Bush ging akkoord om te helpen en organiseerde de operatie in samenwerking met de CIA. Het plan werkte beter dan eender wie ook had gedacht en heeft zich sinds dien wereldwijd uit gebreid. Op dit ogenblik zijn er vele andere methoden om illigale drugs in het land binnen te smokkelen. Toch moet er altijd aan gedacht worden dat het

G. Bush was die begon met het verkopen van drugs aan onze kinderen.

De CIA controleert nu om zeggen s alle illigale drugs markten ter wereld.Het officiële ruimte programma werd gesponsord door president Kennedy. In zijn onthullende verklaring toen hij onder mandaat stelde dat de VS een mens op de maan zouden zetten voor het einde van het decennium (einde jaren ’60). Al hoe wel hij onschuldig was in zijn mening maakte dit mandaat het mogelijk aan de verantwoordelijke om vaste bedragen van geld door te sluizen in zwarte projecten en ze zo te verbergen voor het echte ruimte vaart programma. Een gelijkaardig programma diende in de Sovjet Unie voor het zelfde doel. In feite bestond er reeds een samen werking tussen aliens, de VS en de SU over een basis op de maan. Op dat zelfde ogenblik sprak Kennedy zijn woorden. Op 22 mei 1962 landde een ruimte tuig op Mars en bevestigde het bestaan van een omgeving waar leven mogelijk zou kunnen zijn. Niet lang daarna begon men met de op richting van een kolonie op de planeet Mars. Vandaag bestaan er op Mars steden die bevolkt zijn door speciaal geselecteerde mensen met verschillende culturen en bezigheden die zij mee brachten van de aarde. Een publiek raadsel van antagonisme tussen de VS en SU werd in al die jaren behouden om projecten op te richten in de naam van Nationale Verdediging, waar wij in feite het dichtst bij de buitenaardsen staan.In zekere zin ontdekte president Kennedy gedeelte s van waarheid betreffende drugs en aliens. Hij stelde een ultimatum in 1963 aan MJ-12. President Kennedy verzekerde hen dat hij het drugs probleem zou oplossen als zij het niet deden. Hij informeerde MJ-12 dat het zijn bedoeling was de aanwezigheid van buitenaardsen aan het Amerikaanse volk mede te delen in het daar op volgende jaar en beval een plan te ontwikkelen om deze beslissing kracht bij te zetten. President Kennedy was geen lid van de raad van Buitenlandse Relaties en wist niets af van “Alternatief 2 en 3″. Op internationaal vlak werden de gebeurtenissen gevolgd door een Uit voeren de Comité, bekend onder de naam Policy Committee. In de VS werden zij gevolgd door MJ-12 en in de SU door haar zuster organisatie. Kennedy’s beslissing veroorzaakte angst in de harten van zij die verantwoordelijk waren. Zijn moord werd op gedragen door het “Policy Committee” en de opdracht werd uit gevoerd in Dallas, zo als we weten, door agenten van MJ-12. President JFK werd vermoord door de geheim agent die zijn wagen bestuurde in de auto colonne en dit feit is duidelijk zichtbaar in

de film. (Klik op dit filmpje)

LET OP DE BESTUURDER EN NIET OP KENNEDY ALS JE NAAR DE FILM KIJKT !!

Al de getuigen die zich dicht genoeg bij de wagen bevonden om te zien hoe William Greer, Kennedy neer schoot, werden zelf binnen de twee jaar na de feiten vermoord.De Warren Commissie was een grap en leden van de raad van Buitenlandse Relaties maakten deel uit van het panel. Zij slaagden er in het Amerikaanse volk te misleiden, als ook de rest van de wereld. Vele andere burgers die het alien geheim trachtten te onthullen, werden ook vermoord tijdens die bewuste jaren.

(Klik ook op het artikel “Geheimzinnige Dood van UFO Onderzoekers”.)

Gedurende de periode van het Amerikaanse ruimteonderzoek en de maanlandingen, werd elke lacering begeleid door buitenaardse tuigen. Een maan basis Luna genaamd, werd ontdekt en gefilmd door de Apollo-astronauten. Koepels, spitsen en grote ronde structuren die op vergaarbakken leken, grote T-vormige tuigen die zo genaamde aan genaaide sporen na lieten in het maan oppervlak en zo wel extreem grote als kleine ruimte tuigen zijn zichtbaar op de foto’s.Het is een verzamelde Amerikaanse, Russische en alien basis. Het ruimte programma is in feite een grap en een ongelooflijke verspilling van geld. “Alternatief 3″ is een werkelijkheid en helemaal geen science fiction. De meeste van de Apollo-astronauten waren erg onder de indruk van deze ervaring en hun leven en verklaringen geven de ernst van deze onthullingen weer en het effect van de daarop volgende opdracht die hen de mond snoerde. Zij kregen de opdracht om te zwijgen of zouden de uiterste straf, namelijk de dood, ondergaan. Een astronaut sprak toch met de Britse TV producers en bevestigde veel van de beweringen van “alternatief 3″. In het boek:”Alternatief 003″, werd het pseudoniem Bob Groden gebruikt i.p.v. de werkelijke identiteit van de astronaut. Er werd ook beweerd dat hij in 1978 zelfmoord pleegde.Dit kan door geen enkele bron bevestigd worden en ik geloof dat meerdere zo genaamde feiten, in het boek beschreven, werkelijk des informatie zijn. Ik geloof vast dat deze verkeerdelijk info het resultaat is van de druk op de uitgevers en is bedoeld om het effect op de kijkers van de Britse tv-uitzending, getiteld: “Alternatief 3″ teniet te doen.De hoofdkwartieren van de internationale samenwerking zijn gevestigd in Genéve,Zwitserland. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende betrokken overheden, zowel als de uitvoerende leden van de groep, bekend onder de naam Bilderbergers.Vergaderingen werden door het beleid s committee gehouden, indien noodzakelijk, op een

nucleaire onderzeeër onder de pool ijskap.

De geheimhouding is zodanig dat dit de enige manier was dat die vergaderingen niet af geluisterd konden worden. Ik kan zeggen dat het boek minstens 70 % waarheid bevat, uit mijn eigen ervaring en de kennis van mijn informatie bronnen. Ik geloof dat de valse informatie een poging was om een over een komst te sluiten met de Britse tv met informatie die vals bleek te zijn, net zoals het Eisenhower Briefing Document dat in de VS werd uitgebracht onder het contingentie plan Majestic Twelve en waar van ook kon aan getoond worden dat het vals was.Sinds onze samenwerking met de aliens begon, zijn wij in het bezit gekomen van technologie die ons tot het uiterste verbaasde. Er bestaat een ruimtetuig, Aurora genaamd dat in Area 51 regelmatig rondjes maakt. Het is een 1-trap s schip dat T.A.V. genoemd wordt.(Trans Atmosferisch Voertuig). Het kan vanop de begane grond gelanceerd worden op een startbaan van ongeveer 10 km lengte, in de ruimte rond cirkelen, op eigen kracht terugkeren en op de zelfde landing s baan aan komen. Wij doen regelmatig vluchten met atoom aan gedreven buitenaardse tuigen op Area 51, S-4 in Nevada. Onze piloten hebben interplanetaire reizen gemaakt in dit toestel en zijn naar de maan, Mars en andere planeten gevlogen. Wij werden belogen i.v.m. de echte origine van de maan, de planeten Mars en Venus en de echte toestand van de technologie waarin wij ons vandaag bevinden. In 1969 ontstond een confrontatie tussen menselijke wetenschappers en de aliens in de ondergrondse labo van Dulce. De aliens namen veel van onze wetenschappers als gijzelaars.Delta Forces werden in gezet om hen te bevrijden, maar waren niet opgewassen tegen de alien wapens. Van onze mensen werden er 66 gedood tijdens deze actie. Daar om trokken wij ons terug uit alle samen werking s projecten en dit voor minstens twee jaar. Toen had een herziening plaats en wij begonnen nog maal s tussen beide te komen. Tot op heden gaat de samenwerking verder.Toen het Water gate schandaal begon, had president Nixon de bedoeling om de storm te laten luwen, in de mening dat hij niet verdacht kon worden. MJ-12 had echter een andere mening. De Intelligence besloot wijselijk dat een beschuldiging s berechting de boeken zou open doen en zo de afschuwelijke geheimen toonbaar zou maken aan het menselijk oog. Nixon kreeg de opdracht om ontslag te nemen. Hij weigerde en zo werd de eerste militaire staats greep ooit in de VS af ge kondigd. De verenigde staf chefs zonden een uiterst geheime boodschap naar de bevelhebbers van alle Amerikaanse strijd krachten over de hele wereld.Deze boodschap luidde als volgt: “Van af het moment dat u deze boodschap ontvangt zult u geen bevelen meer uitvoeren door het Witte Huis. Bevestig ontvangst”. Deze boodschap werd precies vijf dagen voordat Nixon toegaf en publiekelijk aankondigde dat hij zou aftreden, verzonden.Ik heb deze boodschap persoonlijk gezien. Toen ik mijn CO (Command Officer) vroeg wat hij zou doen vermits de boodschap duidelijk een schending was van de grondwet, kreeg ik te horen: “Ik denk dat ik ga wachten en zien of er bevelen komen van uit het Witte Huis en dan zal ik beslissen”. Er kwam geen communicatie van uit het Witte Huis, maar dat wil niet zeggen dat die communicatie er niet was.

Milton William Cooper; schrijver van deze info

Tijdens al de jaren dat dit aan de gang was leken Kamer en Senaat en de Amerikaanse burgers te weten dat er iets niet in orde was. Toen het Water gate schandaal aan de oppervlakte kwam,deden ze met de massa mee en iedereen dacht dat de instellingen schoon geveegd zouden worden. President Ford richtte de Rockefeller Commissie op om de klus te klaren. Dat is toch wat iedereen dacht. De eigenlijke bedoeling was om de Kamer en Senaat de pas af te snijden en de echte dek mantel lopende te houden. Nelson rockefeller die aan het hoofd stond van de commissie die de inlichtingen gemeenschap moest onderzoeken was lid van de raad voor buitenlandse Relaties en was de gene die eisenhower hielp om de MJ-12 macht structuur op te bouwen. Rockefeller maakte net genoeg bekend om de honden op afstand te houden. Hij gooide een paar beenderen in de Kamer en Senaat en de dek mantel bleef gewoon bestaan.Later zou Senator Church de beroemde “Church hoor zittingen” leiden. Hij was ook een prominent lid van de raad voor Buitenlandse Relaties en hij deed net het zelfde als Rockefeller.De dek mantel zege vierde op nieuw. Toen Iran Contra er aan kwam dachten ze dat het er deze keer uit zou moeten stromen. Op nieuw mis. Ondanks bergen documenten die op drugs smokkel en andere verborgen monsters wezen, de dek mantel gleed er door. De Kamer en Senaat leken zelfs er voor uit de weg te gaan om de problemen die net onder het oppervlak lagen te vermijden. Zou het kunnen zijn dat de Kamer en Senaat van alles op de hoogte zijn(waren) en er niet aan komen? Behoren zij tot de uit verkoren groep die geselecteerd zijn voor de kolonie op Mars wanneer de ondergang van de aarde begint? Het is voor mij onmogelijk om het hele financiële rijk dat gecontroleerd wordt door de CIA,de NSA en de raad van Buitenlandse Relaties, dat het geld van de drugs en andere geheime particuliere ondernemingen controleerd en wit wast uit de doeken te doen, maar kan u dat gene vertellen wat ik weet. De hoeveelheid geld is meer dan je je kan voorstellen en is verstopt in een enorm netwerk van Banken en holdings. Eerst en voor al zou je eens moeten kijken naar de

J. Henry Schröder Bankin Corporation, Schröder Trust Company, Schröder Limited (Londen), Helbert Wagg Holding Limited, J. Henry Schröder-Wagg § Co. Limited,Schröder Bebruder and Company (Duitsland), Schröder Muchmeyer and Company,Castle Bank en haar holdings, de Asian Development Bank, en de Nugan Hand Octopus van Banken en holding s.

Een rampen plan werd op gesteld door MJ-12 om iedereen op een verkeerd spoor te zetten,mochten ze te dicht bij de waarheid komen. Het plan kreeg de naam: Majestic Twelve. Het werd uit gevoerd door het uit brengen van het “Eisenhower Briefing Document”, door Moore, Shandera en Friedman waar van de bedoeling was dat het authentiek was. Het document is vals. Het document vermeld het Presidentieel Besluit als °092447. Een nummer dat niet bestaat en niet zal bestaan voor een lange tijd, gezien het huidige tempo. Truman schreef uit voeren de besluiten in de orde van 9000, eisenhower schreef in de orde van de 10.000, Ford kwam zelfs aan 11.000 en Reagan kwam zelfs niet verder dan 12.000 nummers. Presidentiële Besluiten worden achter een volgens genummerd, wie dan ook het Witte Huis beheert voor op een volgende redenen, om verwarring te vermijden. Het Presidentieële Besluit is slechts één van de vele fatale fouten die zich in het document bevinden. Tot nu toe heeft het plan het volgende op zoeking s systeem verworpen voor de volgende jaren met als resultaat het verkwisten van geld om te zoeken naar informatie die niet bestaat. Het resultaat was een total verspilling van een toelage van

$ 16.000 geschonken door het UFO-onderzoeksfonds aan Stanton Friedman om informatie in te winnen.

Stanton Friedman

Vele duizenden manuren zijn nodeloos geweest bij het zoeken naar een “rode haring” als je twijfelt over de geheimen van de regering en om u door de rozen tuin te geleiden kan u beter nog maal s op nieuw beginnen te denken.Een ander conceptie plan is in de maak en heeft heden invloed op u allen. Er bestaat een plan om de bevolking voor te bereiden op een eventuele confrontatie met een buitenaards ras. De mensen worden overstelpt met films, radio, advertenties en TV-spots over het al dan bestaan van de echte aanwezigheid van buitenaardse wezens. Dit houdt het goede en slechte in. Kijk rond en blijf aandachtig. De buitenaardsen zijn van plan hun aanwezigheid kenbaar te maken en de overheid is u aan ‘t voorbereiden om niet te paniekeren. Het ergste contingentie plan is ook uit gebracht en nu ook in werking.Reeds lange jaren hebben zij drugs in gevoerd en verkocht aan mensen, vooral aan de “armen”en de “minderheden”. Maatschappelijke Welvaart programma’s werden op gezet om een afhankelijk niet-werkend element van onze maatschappij te vormen. Daarna zijn ze begonnen met het verplaatsen van het sociale wel zijn naar het ontwikkelen van een grote criminele klasse, die niet bestond in de jaren 1950 en begin van de jaren ’60. Zij moedigen de aan making en in voer van dodelijke militaire wapens aan voor het gebruik in de criminaliteit. Het was de bedoeling om het gevoel van onzekerheid aan te moedigen en het Amerikaanse volk vrijwillig te doen ontwapenen. (Dat is ook wat nu in ons (apen)land gebeurt. De nieuwe wapen wet wordt als zo danig verstrengd dat vele mensen hun eigen wapen(s) in leveren, zo dat wij ons niet meer kunnen verdedigen als het er op aan komt. Zo als wij ook weten zitten heel wat Belgische politiekers in bepaalde mysterieuze organisaties. Zo als de Bilderberg groep, de Vrijmetselarij enz. Het zijn dié groeperingen die hun macht s positie drukken op de politieke agenda. Hoe wel ze beweren van niet. En het zijn dié groeperingen die werken aan de Nieuwe Wereld Orde (NWO). Doch hoe vreemd het ook moge klinken, is het feit dat er slechts één politieke partij géén deel uit maakt van groeperingen, namelijk het Vlaams Belang. Volgens het VB moet het kunnen om wapens te bezitten. T.t.z. Legale wapens. Zij willen ook de sport schutters, jagers en verzamelaars te ge moet komen, zo dat zij hun wapens niet verliezen.Kortom, legale wapens. Het VB drukt ook op het feit dat criminelen haast nooit legale wapens gebruiken, die trouwens veel te laks worden aan gepakt in dit land. Dus de gewone brave man wordt hier geviseerd. Onder het mom van door gedraaide of dolle schutters, wilt men die wapen wet verstrengen. Dit is m.i. allemaal zand in de ogen van extreem linkse organisaties.Met een keuken mes kan men ook iemand vermoorden… Dus zal er misschien daar ook nog een wet op komen dat men geen al te grote messen meer in huis mag hebben, of is dit te ver gezocht?) Er werden relletjes op gezet om het proces te versnellen. Door het gebruik van drugs en verdovende middelen in het programma Orion genaamd, probeerde de CIA deze gebruikers in te prenten het vuur te openen op school pleinen en al zo het anti-wapen systeem uit te lobbyen. Dit plan is goed gevorderd en werkt tot nu toe zo als gepland. Dit plan mag niet slagen. Als gevolg van de gewelddaden in de natie willen zij het Amerikaanse volk er van overtuigen dat er een anarchistische toestand heerst in de grote steden. Zij werken nu aan deze zaak tijdens de nacht op TV, en dagelijks in de kranten. Toen de publieke opinie voor dit idee gewonnen was wilden zij beweren dat een terroristische beweging voor zien van nucleaire wapens, de VS is binnen gedrongen en dit wapen tot ontploffing te brengen in één van die steden. De overheid wil dan de constitutie ontbinden en Martial Law benoemen. Het geheime alien leger van geïmplanteerde mensen en alle dissidenten die zich kunnen voor doen als eender welke persoon die ze kiezen zullen samen gebracht worden en naar concentratie kampen gebracht die reeds op verscheidene plaatsen in het land bestaan. Deze kampen hebben elk ongeveer een oppervlakte van 1 miljoen m². Zijn de mensen die zij in deze concentratie kampen willen plaatsen bestemd om slaven werk te verrichten dat nodig is in de ruimte kolonies? Deze groepen noemt men Batch Consignment. De media, radio, tv,kranten en computer netwerken zullen genationaliseerd en in beslag genomen worden.Iedereen die weerstand bied zal aan gehouden worden of gedood. Deze volledige operatie werd herhaald door de regering en militie in 1984, onder de code naam REX 84 en het verliep vlot.Als deze gegevens bevestigd worden zal de geheime overheid volledig zijn. Uw vrijheid zal je nooit terug krijgen en je zal leven in slavernij voor de rest van je leven. Ja had beter wakker geworden en het NU gedaan.Phil Klass is een agent van de CIA en dat staat vermeld in de documenten die ik gezien heb tussen 1970 en ’73. Eén van zijn taken als luchtvaart expert was het ontmaskeren van alles wat met ufo’s te maken heeft. Alle militaire gezag s dragers werden verplicht om voor hem informatie i.v.m. het uit leggen van ufo contacten of waarnemingen aan het grote publiek of aan de pers. William Moore, Jamie Shandera en Stanton Friedman zijn, wetend of onwetend (zonder dat ze het zelf beseften) agenten van die geheime regering. Ik probeer te geloven dat zij dus onwetend waren al hoe wel William Moore’s rapporten gebruikt werden voor een Defense Investigative ID-Card en het feit dat zijn eigen verklaring aan Lee Graham dat hij een agent van de regering was doet mij ernstig twijfelen, als de rapporten echt zijn.Lee Graham belde mij thuis en toen ik het hem vroeg bevestigde hij dat Moore dit inderdaad gedaan had. Stanton Friedman heeft mij en vele anderen, verteld dat hij jaren geleden hielp een nucleaire reactor te ontwikkelen, te activeren en dat die niet groter was dan een basketbal, was zuiver, produceerde waterstof en werkte als een droom. Het waren zijn woorden, niet de mijne. De enige brandstof die in zulk een motor zou passen en als bij product waterstof produceert en dat is precies wat het laatste zal zijn waarmee dat type van ruimte voertuigen zich zal voort bewegen, samen met nucleaire energie en water. In die tijd was de enige plaats in het heel al waar men zulke technologie kon krijgen bij de aliens. Is hij werkelijk onwetend? Ik weet het niet. Hij was een lid van de Moore, Shandera en Friedman opzoek s team en zij waren het die aan de basis lagen van het MJ-12 contingence plan. In de documenten die ik zag tussen ’70 en ’73 stonden lijsten van individuelen die men op het oog had met als doel hen te recruteren omdat het contingency plan, beter bekend als MJ-12 voorgesteld zou kunnen worden aan het publiek door mensen die bekend en gerespecteerd werden. Bruce Maccabee, Stanton Friedman en William Moore stonden op die lijst. Ik weet niet of deze recrutering wel degelijk heeft plaats gevonden of niet. Ik weet wel dat de verdere gebeurtenissen niet aan geven of B. Maccabee betrokken was, maar de acties van Friedman en Moore zijn heel verdacht. Ik weet dat alle grote ufo onderzoek s organisaties het doel waren voor infiltratie en controle door de geheime overheid zoals in NICAP het geval was. Ik geloof dat deze inspanningen succes vol waren. Het is mogelijk dat de meeste ufo publicaties ook gecontroleerd werden. (Dat is ook zo. Want toen ik nog werkte onder de naam UROS en nadien FUO, moesten wij steeds een exemplaar van ons tijdschrift sturen naar de Belgische Koninklijke Bibliotheek ter inzage. Ook wilde verschillende Amerikaanse ufo organisaties steeds een exemplaar van ons magazine, zo genaamd “er uit wisseling”.)Tot op heden bestaat MJ-12 nog steeds. En werkt zo als het altijd deed. Het is gemaakt van de zelfde structuur, zes van de zelfde posities in de regering en zes van de uit voeren de leden van de raad van Buitenlandse Zaken en/of trilaterale commissie. De Majorty Agency for Joint Intelligence is publiekelijk beter bekend als Senior Interagency Group. Tenslotte is het heel belangrijk te begrijpen dat de raad van Buitenlandse Zaken en zijn uit loper de Trilateraal commissie het land niet alleen controleren maar ook bezitten. Lang voor W.O.II waren zij behulpzaam bij het beslissen over het beleid van de VS regering. Sinds W.O.II waren zij de enige bron van beleid voor de VS regering. De raad van Buitenlandse Zaken, Trilateraal commissie en hun buitenlandse tegen hangers leggen verantwoording af aan de Bilderbergers.Bijna elke regering van hoog niveau en hoog ge plaatste militairen van belang sinds W.O.I inclusief presidenten, zijn lid geweest van de raad van Buitenlandse Zaken en/of Trilater

M.Meijer
16 apr 2010 om 17:14

Gedurende de periode van het Amerikaanse ruimteonderzoek en de maanlandingen, werd elke lacering begeleid door buitenaardse tuigen. Een maan basis Luna genaamd, werd ontdekt en gefilmd door de Apollo-astronauten. Koepels, spitsen en grote ronde structuren die op vergaarbakken leken, grote T-vormige tuigen die zo genaamde aan genaaide sporen na lieten in het maan oppervlak en zo wel extreem grote als kleine ruimte tuigen zijn zichtbaar op de foto’s.Het is een verzamelde Amerikaanse, Russische en alien basis. Het ruimte programma is in feite een grap en een ongelooflijke verspilling van geld. “Alternatief 3″ is een werkelijkheid en helemaal geen science fiction. De meeste van de Apollo-astronauten waren erg onder de indruk van deze ervaring en hun leven en verklaringen geven de ernst van deze onthullingen weer en het effect van de daarop volgende opdracht die hen de mond snoerde. Zij kregen de opdracht om te zwijgen of zouden de uiterste straf, namelijk de dood, ondergaan. Een astronaut sprak toch met de Britse TV producers en bevestigde veel van de beweringen van “alternatief 3″. In het boek:”Alternatief 003″, werd het pseudoniem Bob Groden gebruikt i.p.v. de werkelijke identiteit van de astronaut. Er werd ook beweerd dat hij in 1978 zelfmoord pleegde.Dit kan door geen enkele bron bevestigd worden en ik geloof dat meerdere zo genaamde feiten, in het boek beschreven, werkelijk des informatie zijn. Ik geloof vast dat deze verkeerdelijk info het resultaat is van de druk op de uitgevers en is bedoeld om het effect op de kijkers van de Britse tv-uitzending, getiteld: “Alternatief 3″ teniet te doen.De hoofdkwartieren van de internationale samenwerking zijn gevestigd in Genéve,Zwitserland. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende betrokken overheden, zowel als de uitvoerende leden van de groep, bekend onder de naam Bilderbergers.Vergaderingen werden door het beleid s committee gehouden, indien noodzakelijk, op een

nucleaire onderzeeër onder de pool ijskap.

De geheimhouding is zodanig dat dit de enige manier was dat die vergaderingen niet af geluisterd konden worden. Ik kan zeggen dat het boek minstens 70 % waarheid bevat, uit mijn eigen ervaring en de kennis van mijn informatie bronnen. Ik geloof dat de valse informatie een poging was om een over een komst te sluiten met de Britse tv met informatie die vals bleek te zijn, net zoals het Eisenhower Briefing Document dat in de VS werd uitgebracht onder het contingentie plan Majestic Twelve en waar van ook kon aan getoond worden dat het vals was.Sinds onze samenwerking met de aliens begon, zijn wij in het bezit gekomen van technologie die ons tot het uiterste verbaasde. Er bestaat een ruimtetuig, Aurora genaamd dat in Area 51 regelmatig rondjes maakt. Het is een 1-trap s schip dat T.A.V. genoemd wordt.(Trans Atmosferisch Voertuig). Het kan vanop de begane grond gelanceerd worden op een startbaan van ongeveer 10 km lengte, in de ruimte rond cirkelen, op eigen kracht terugkeren en op de zelfde landing s baan aan komen. Wij doen regelmatig vluchten met atoom aan gedreven buitenaardse tuigen op Area 51, S-4 in Nevada. Onze piloten hebben interplanetaire reizen gemaakt in dit toestel en zijn naar de maan, Mars en andere planeten gevlogen. Wij werden belogen i.v.m. de echte origine van de maan, de planeten Mars en Venus en de echte toestand van de technologie waarin wij ons vandaag bevinden. In 1969 ontstond een confrontatie tussen menselijke wetenschappers en de aliens in de ondergrondse labo van Dulce. De aliens namen veel van onze wetenschappers als gijzelaars.Delta Forces werden in gezet om hen te bevrijden, maar waren niet opgewassen tegen de alien wapens. Van onze mensen werden er 66 gedood tijdens deze actie. Daar om trokken wij ons terug uit alle samen werking s projecten en dit voor minstens twee jaar. Toen had een herziening plaats en wij begonnen nog maal s tussen beide te komen. Tot op heden gaat de samenwerking verder.Toen het Water gate schandaal begon, had president Nixon de bedoeling om de storm te laten luwen, in de mening dat hij niet verdacht kon worden. MJ-12 had echter een andere mening. De Intelligence besloot wijselijk dat een beschuldiging s berechting de boeken zou open doen en zo de afschuwelijke geheimen toonbaar zou maken aan het menselijk oog. Nixon kreeg de opdracht om ontslag te nemen. Hij weigerde en zo werd de eerste militaire staats greep ooit in de VS af ge kondigd. De verenigde staf chefs zonden een uiterst geheime boodschap naar de bevelhebbers van alle Amerikaanse strijd krachten over de hele wereld.Deze boodschap luidde als volgt: “Van af het moment dat u deze boodschap ontvangt zult u geen bevelen meer uitvoeren door het Witte Huis. Bevestig ontvangst”. Deze boodschap werd precies vijf dagen voordat Nixon toegaf en publiekelijk aankondigde dat hij zou aftreden, verzonden.Ik heb deze boodschap persoonlijk gezien. Toen ik mijn CO (Command Officer) vroeg wat hij zou doen vermits de boodschap duidelijk een schending was van de grondwet, kreeg ik te horen: “Ik denk dat ik ga wachten en zien of er bevelen komen van uit het Witte Huis en dan zal ik beslissen”. Er kwam geen communicatie van uit het Witte Huis, maar dat wil niet zeggen dat die communicatie er niet was.

Milton William Cooper; schrijver van deze info

Tijdens al de jaren dat dit aan de gang was leken Kamer en Senaat en de Amerikaanse burgers te weten dat er iets niet in orde was. Toen het Water gate schandaal aan de oppervlakte kwam,deden ze met de massa mee en iedereen dacht dat de instellingen schoon geveegd zouden worden. President Ford richtte de Rockefeller Commissie op om de klus te klaren. Dat is toch wat iedereen dacht. De eigenlijke bedoeling was om de Kamer en Senaat de pas af te snijden en de echte dek mantel lopende te houden. Nelson rockefeller die aan het hoofd stond van de commissie die de inlichtingen gemeenschap moest onderzoeken was lid van de raad voor buitenlandse Relaties en was de gene die eisenhower hielp om de MJ-12 macht structuur op te bouwen. Rockefeller maakte net genoeg bekend om de honden op afstand te houden. Hij gooide een paar beenderen in de Kamer en Senaat en de dek mantel bleef gewoon bestaan.Later zou Senator Church de beroemde “Church hoor zittingen” leiden. Hij was ook een prominent lid van de raad voor Buitenlandse Relaties en hij deed net het zelfde als Rockefeller.De dek mantel zege vierde op nieuw. Toen Iran Contra er aan kwam dachten ze dat het er deze keer uit zou moeten stromen. Op nieuw mis. Ondanks bergen documenten die op drugs smokkel en andere verborgen monsters wezen, de dek mantel gleed er door. De Kamer en Senaat leken zelfs er voor uit de weg te gaan om de problemen die net onder het oppervlak lagen te vermijden. Zou het kunnen zijn dat de Kamer en Senaat van alles op de hoogte zijn(waren) en er niet aan komen? Behoren zij tot de uit verkoren groep die geselecteerd zijn voor de kolonie op Mars wanneer de ondergang van de aarde begint? Het is voor mij onmogelijk om het hele financiële rijk dat gecontroleerd wordt door de CIA,de NSA en de raad van Buitenlandse Relaties, dat het geld van de drugs en andere geheime particuliere ondernemingen controleerd en wit wast uit de doeken te doen, maar kan u dat gene vertellen wat ik weet. De hoeveelheid geld is meer dan je je kan voorstellen en is verstopt in een enorm netwerk van Banken en holdings. Eerst en voor al zou je eens moeten kijken naar de

J. Henry Schröder Bankin Corporation, Schröder Trust Company, Schröder Limited (Londen), Helbert Wagg Holding Limited, J. Henry Schröder-Wagg § Co. Limited,Schröder Bebruder and Company (Duitsland), Schröder Muchmeyer and Company,Castle Bank en haar holdings, de Asian Development Bank, en de Nugan Hand Octopus van Banken en holding s.

Een rampen plan werd op gesteld door MJ-12 om iedereen op een verkeerd spoor te zetten,mochten ze te dicht bij de waarheid komen. Het plan kreeg de naam: Majestic Twelve. Het werd uit gevoerd door het uit brengen van het “Eisenhower Briefing Document”, door Moore, Shandera en Friedman waar van de bedoeling was dat het authentiek was. Het document is vals. Het document vermeld het Presidentieel Besluit als °092447. Een nummer dat niet bestaat en niet zal bestaan voor een lange tijd, gezien het huidige tempo. Truman schreef uit voeren de besluiten in de orde van 9000, eisenhower schreef in de orde van de 10.000, Ford kwam zelfs aan 11.000 en Reagan kwam zelfs niet verder dan 12.000 nummers. Presidentiële Besluiten worden achter een volgens genummerd, wie dan ook het Witte Huis beheert voor op een volgende redenen, om verwarring te vermijden. Het Presidentieële Besluit is slechts één van de vele fatale fouten die zich in het document bevinden. Tot nu toe heeft het plan het volgende op zoeking s systeem verworpen voor de volgende jaren met als resultaat het verkwisten van geld om te zoeken naar informatie die niet bestaat. Het resultaat was een total verspilling van een toelage van

$ 16.000 geschonken door het UFO-onderzoeksfonds aan Stanton Friedman om informatie in te winnen.

Stanton Friedman

Vele duizenden manuren zijn nodeloos geweest bij het zoeken naar een “rode haring” als je twijfelt over de geheimen van de regering en om u door de rozen tuin te geleiden kan u beter nog maal s op nieuw beginnen te denken.Een ander conceptie plan is in de maak en heeft heden invloed op u allen. Er bestaat een plan om de bevolking voor te bereiden op een eventuele confrontatie met een buitenaards ras. De mensen worden overstelpt met films, radio, advertenties en TV-spots over het al dan bestaan van de echte aanwezigheid van buitenaardse wezens. Dit houdt het goede en slechte in. Kijk rond en blijf aandachtig. De buitenaardsen zijn van plan hun aanwezigheid kenbaar te maken en de overheid is u aan ‘t voorbereiden om niet te paniekeren. Het ergste contingentie plan is ook uit gebracht en nu ook in werking.Reeds lange jaren hebben zij drugs in gevoerd en verkocht aan mensen, vooral aan de “armen”en de “minderheden”. Maatschappelijke Welvaart programma’s werden op gezet om een afhankelijk niet-werkend element van onze maatschappij te vormen. Daarna zijn ze begonnen met het verplaatsen van het sociale wel zijn naar het ontwikkelen van een grote criminele klasse, die niet bestond in de jaren 1950 en begin van de jaren ’60. Zij moedigen de aan making en in voer van dodelijke militaire wapens aan voor het gebruik in de criminaliteit. Het was de bedoeling om het gevoel van onzekerheid aan te moedigen en het Amerikaanse volk vrijwillig te doen ontwapenen. (Dat is ook wat nu in ons (apen)land gebeurt. De nieuwe wapen wet wordt als zo danig verstrengd dat vele mensen hun eigen wapen(s) in leveren, zo dat wij ons niet meer kunnen verdedigen als het er op aan komt. Zo als wij ook weten zitten heel wat Belgische politiekers in bepaalde mysterieuze organisaties. Zo als de Bilderberg groep, de Vrijmetselarij enz. Het zijn dié groeperingen die hun macht s positie drukken op de politieke agenda. Hoe wel ze beweren van niet. En het zijn dié groeperingen die werken aan de Nieuwe Wereld Orde (NWO). Doch hoe vreemd het ook moge klinken, is het feit dat er slechts één politieke partij géén deel uit maakt van groeperingen, namelijk het Vlaams Belang. Volgens het VB moet het kunnen om wapens te bezitten. T.t.z. Legale wapens. Zij willen ook de sport schutters, jagers en verzamelaars te ge moet komen, zo dat zij hun wapens niet verliezen.Kortom, legale wapens. Het VB drukt ook op het feit dat criminelen haast nooit legale wapens gebruiken, die trouwens veel te laks worden aan gepakt in dit land. Dus de gewone brave man wordt hier geviseerd. Onder het mom van door gedraaide of dolle schutters, wilt men die wapen wet verstrengen. Dit is m.i. allemaal zand in de ogen van extreem linkse organisaties.Met een keuken mes kan men ook iemand vermoorden… Dus zal er misschien daar ook nog een wet op komen dat men geen al te grote messen meer in huis mag hebben, of is dit te ver gezocht?) Er werden relletjes op gezet om het proces te versnellen. Door het gebruik van drugs en verdovende middelen in het programma Orion genaamd, probeerde de CIA deze gebruikers in te prenten het vuur te openen op school pleinen en al zo het anti-wapen systeem uit te lobbyen. Dit plan is goed gevorderd en werkt tot nu toe zo als gepland. Dit plan mag niet slagen. Als gevolg van de gewelddaden in de natie willen zij het Amerikaanse volk er van overtuigen dat er een anarchistische toestand heerst in de grote steden. Zij werken nu aan deze zaak tijdens de nacht op TV, en dagelijks in de kranten. Toen de publieke opinie voor dit idee gewonnen was wilden zij beweren dat een terroristische beweging voor zien van nucleaire wapens, de VS is binnen gedrongen en dit wapen tot ontploffing te brengen in één van die steden. De overheid wil dan de constitutie ontbinden en Martial Law benoemen. Het geheime alien leger van geïmplanteerde mensen en alle dissidenten die zich kunnen voor doen als eender welke persoon die ze kiezen zullen samen gebracht worden en naar concentratie kampen gebracht die reeds op verscheidene plaatsen in het land bestaan. Deze kampen hebben elk ongeveer een oppervlakte van 1 miljoen m². Zijn de mensen die zij in deze concentratie kampen willen plaatsen bestemd om slaven werk te verrichten dat nodig is in de ruimte kolonies? Deze groepen noemt men Batch Consignment. De media, radio, tv,kranten en computer netwerken zullen genationaliseerd en in beslag genomen worden.Iedereen die weerstand bied zal aan gehouden worden of gedood. Deze volledige operatie werd herhaald door de regering en militie in 1984, onder de code naam REX 84 en het verliep vlot.Als deze gegevens bevestigd worden zal de geheime overheid volledig zijn. Uw vrijheid zal je nooit terug krijgen en je zal leven in slavernij voor de rest van je leven. Ja had beter wakker geworden en het NU gedaan.Phil Klass is een agent van de CIA en dat staat vermeld in de documenten die ik gezien heb tussen 1970 en ’73. Eén van zijn taken als luchtvaart expert was het ontmaskeren van alles wat met ufo’s te maken heeft. Alle militaire gezag s dragers werden verplicht om voor hem informatie i.v.m. het uit leggen van ufo contacten of waarnemingen aan het grote publiek of aan de pers. William Moore, Jamie Shandera en Stanton Friedman zijn, wetend of onwetend (zonder dat ze het zelf beseften) agenten van die geheime regering. Ik probeer te geloven dat zij dus onwetend waren al hoe wel William Moore’s rapporten gebruikt werden voor een Defense Investigative ID-Card en het feit dat zijn eigen verklaring aan Lee Graham dat hij een agent van de regering was doet mij ernstig twijfelen, als de rapporten echt zijn.Lee Graham belde mij thuis en toen ik het hem vroeg bevestigde hij dat Moore dit inderdaad gedaan had. Stanton Friedman heeft mij en vele anderen, verteld dat hij jaren geleden hielp een nucleaire reactor te ontwikkelen, te activeren en dat die niet groter was dan een basketbal, was zuiver, produceerde waterstof en werkte als een droom. Het waren zijn woorden, niet de mijne. De enige brandstof die in zulk een motor zou passen en als bij product waterstof produceert en dat is precies wat het laatste zal zijn waarmee dat type van ruimte voertuigen zich zal voort bewegen, samen met nucleaire energie en water. In die tijd was de enige plaats in het heel al waar men zulke technologie kon krijgen bij de aliens. Is hij werkelijk onwetend? Ik weet het niet. Hij was een lid van de Moore, Shandera en Friedman opzoek s team en zij waren het die aan de basis lagen van het MJ-12 contingence plan. In de documenten die ik zag tussen ’70 en ’73 stonden lijsten van individuelen die men op het oog had met als doel hen te recruteren omdat het contingency plan, beter bekend als MJ-12 voorgesteld zou kunnen worden aan het publiek door mensen die bekend en gerespecteerd werden. Bruce Maccabee, Stanton Friedman en William Moore stonden op die lijst. Ik weet niet of deze recrutering wel degelijk heeft plaats gevonden of niet. Ik weet wel dat de verdere gebeurtenissen niet aan geven of B. Maccabee betrokken was, maar de acties van Friedman en Moore zijn heel verdacht. Ik weet dat alle grote ufo onderzoek s organisaties het doel waren voor infiltratie en controle door de geheime overheid zoals in NICAP het geval was. Ik geloof dat deze inspanningen succes vol waren. Het is mogelijk dat de meeste ufo publicaties ook gecontroleerd werden. (Dat is ook zo. Want toen ik nog werkte onder de naam UROS en nadien FUO, moesten wij steeds een exemplaar van ons tijdschrift sturen naar de Belgische Koninklijke Bibliotheek ter inzage. Ook wilde verschillende Amerikaanse ufo organisaties steeds een exemplaar van ons magazine, zo genaamd “er uit wisseling”.)Tot op heden bestaat MJ-12 nog steeds. En werkt zo als het altijd deed. Het is gemaakt van de zelfde structuur, zes van de zelfde posities in de regering en zes van de uit voeren de leden van de raad van Buitenlandse Zaken en/of trilaterale commissie. De Majorty Agency for Joint Intelligence is publiekelijk beter bekend als Senior Interagency Group. Tenslotte is het heel belangrijk te begrijpen dat de raad van Buitenlandse Zaken en zijn uit loper de Trilateraal commissie het land niet alleen controleren maar ook bezitten. Lang voor W.O.II waren zij behulpzaam bij het beslissen over het beleid van de VS regering. Sinds W.O.II waren zij de enige bron van beleid voor de VS regering. De raad van Buitenlandse Zaken, Trilateraal commissie en hun buitenlandse tegen hangers leggen verantwoording af aan de Bilderbergers.Bijna elke regering van hoog niveau en hoog ge plaatste militairen van belang sinds W.O.I inclusief presidenten, zijn lid geweest van de raad van Buitenlandse Zaken en/of Trilateraal commissie. Elke natie van enig belang heeft zijn eigen zijtak in de raad van Buitenlandse Relaties en de leden van ieder land staan in wisselwerking met deze van andere landen door medewerking van de Bilderbergers om hun eigen gezamelijke belangen uit te breiden.De buitenlandse leden van de Trilaterale commissie behoren tot hun respectievelijke organisaties. Zelfs een oppervlakkig onderzoek door de meest begaafde onderzoeker, zal aan tonen dat de leden van de raad van Buitenlandse Relaties en de Trilaterale commissie de belangrijkste grond slagen controleren, zo als daar zijn de belangrijkste media en publiciteit, de grootste Banken, al de belangrijke aandeel houders, de hoogste Staf van de regering en vele andere vitale mogelijkheden. De leden zijn verkozen en aangeduid omdat zij al het geld in speciale intresten achter zich hebben. Allen, d.w.z. behalve het volk, zij zijn ondemocratisch en vertegenwoordigen in geen geval de meerderheid van de VS. Dit is het volk dat zal beslissen wie de volgende hollocaust overleeft en wie niet. De Bilderbergers, de raad van Buitenlandse Relaties en de Trilaterale commissie vormen de Geheime Regering en besturen deze natie volgens MJ-12. De studie groep, beter bekend als de Jason Society of Jason Scholars en die zelfde studie groep en de top rang van de regering bestaat meestal uit hun eigen leden.Door heen de geschiedenis hebben de aliens het menselijk ras gemanipuleerd of over heerst d.m.v. verschillende geheime organisaties, god s dienst, goochel kunst, hekserij en het occulte.De beide raden hebben volledige controle over de buitenaardse technologie en economie van de betrokken naties. Eisenhower was de laatste president die een volledig overzicht had van het buitenaardse probleem. De daar op volgende presidenten werden enkel door MJ-12 en de Intelligente in gelicht over wat zij moesten weten en geloof me, het was niet de waarheid. MJ-12 heeft elke nieuwe president voor gesteld om een andere cultuur te zoeken en deze te vernieuwen.Bouw een huis op deze planeet en over stelp ons met technologische gevens. Elke president heeft het verhaal al dan niet gekocht. Ondertussen blijven onschuldige mensen onder de invloed van ongelooflijke horror leven die in handen is van de aliens en de menselijke wetenschappers, die zulke opzoekingen deden dat zelfs de nazi’s zondagse school kinderen zouden lijken. Als of dit nog niet genoeg is, worden vele mensen het voedsel voor de onverzadigbare honger van aliens naar biologische enzymes. Hormonale secreties en bloed.Vele mensen werden ontvoerd en zullen moeten leven met psychologische problemen voor de rest van hun leven. In de documenten die ik gezien heb werd 1 op 40 mensen met ge in planteerde apparaten waar van ik het nut niet in zag. De overheid denkt dat de aliens een leger van menselijke inplant s aan het vormen zijn dat in werking gesteld kan worden om zich tegen ons te richten. Je moet weten dat wij tot op heden nog niet begonnen zijn om dichter bij de aliens te geraken. Technologisch is dat wel de moeite waard. Op 26 april 1989 zond ik 535 kopies van een “petition tot indict” = petitie voor een aan klacht, naar elk lid van de Senaat en het Huis van Af gevaardigden. Op 23 mei ’89 had ik slechts twee reacties ontvangen. Eén van senator Daniel P. Moynihan en de andere van senator Richard G. Lugar. Beiden bevestigden dat zij mijn correspondentie verzonden hadden naar de senatoren Granston en Wilson uit Californië, zo als naar goede gewoonte. Zij verzekerden mij dat MY senatoren mij onmiddellijk zouden bijstaan in deze zaak. Ik heb nog steeds geen bericht gekregen van uit de staat Californië of eender welke andere staat i.v.m. de twee hier boven vernoemden.

DE CONCLUSIES ZIJN ONVERMIJDBAAR

1. De geheime macht s structuur gelooft dat, door onze onwetendheid, de planeet aarde zich zelf in de nabije toekomst zal vernietigen. Deze mensen geloven echt dat zij het juiste doen in hun poging om het menselijk ras te redden. Het is verschrikkelijk ironisch dat zij gedwongen werden om een alien ras als partner te nemen dat zelf betrokken is in een gigantische strijd om te overleven. Vele morele en wettelijke over een komsten werden gebruikt in deze gezamenlijke inspanning. Deze over een kom sten waren verkeerd en moeten verbeterd worden en zij die verantwoordelijk zijn, moeten op de vingers getikt worden voor hun acties. Ik begrijp de angst en de dringendheid ervan i.v.m. de beslissing om dit alles niet publiek te maken.Blijkbaar kan ik niet akkoord gaan met deze beslissing. Door heen de geschiedenis hebben kleine, maar machtige mensen groepen voort durend gevoeld dat zij alleen in staat waren te beweren dat zij over het lot van miljoenen een verkeerd in zicht hadden. Deze grote natie dankt zijn bestaan aan de principes van vrijheid en democratie. Ik geloof met heel mijn hart dat de USA niet zal door gaan om deze principes te ignoreren. Een volledige verklaring aan de bevolking moet gedaan worden en wij moeten samen het menselijk ras redden.

2. Wij werden gemanipuleerd door een gemengde mens/alien macht s structuur die zal resulteren in een gedeelde slavernij van het menselijk ras. Wij moeten alle mogelijke middelen in zetten om dit te vermijden.

3. De overheid werd volledig bedrogen en wij werden gemanipuleerd door een alien macht die zal leiden tot een volledige vernietiging van het menselijk ras. Wij moeten dit vermijden.

4. Er is nog iets aan het gebeuren dat ons verstand te boven gaat. Wij moeten alle feiten openbaren, de waarheid ontdekken en daar aan werken. De situatie waar in wij ons bevinden is te wijten aan onze eigen fouten die wij gedurende de laatste 50 jaar gemaakt hebben. Wij zijn de enigen die dat kunnen veranderen. Door onwetendheid en mis plaatst vertrouwen, hebben wij een rol gespeeld als “underdog” van onze regering. De basis van die regering was: van het volk, voor het volk, door het volk. Er was nooit de bedoeling om de regering te laten af treden of om ons volledig vertrouwen in handen te geven van enkele mensen die in het geheim samen kwamen om over ons lot te beslissen. In feite was de structuur van onze regering bedoeld om dit nooit te laten gebeuren. Als wij onze job als burger gedaan hadden, kon dit nooit gebeurd zijn. Wij zijn werkelijk een natie witte schapen geworden. witte Schapen worden altijd naar het slachthuis gebracht.Ik heb u de waarheid gebracht zo als ik ze ken. Het gaat mij niet aan wat jij over me denkt. Ik heb mijn werk gedaan. Eender welk lot mij beschoren is: toch zal ik met een zuiver geweten naar mijn vader gaan.Boven dien geloof ik in de constitutie van de VAS, zo als ze geschreven is om uit te voeren. Ik heb gezworen hen te beschermen tegen alle vreemde vijanden en domestic. Mijn bedoeling is deze opdracht uit te voeren.

De geschiedenis zit vol met het gefluister van Geheime Genootschappen. Op rekening van de oudsten of priesters die de Verboden Kennis van de oude volkeren bewaken. Prominente mannen ontmoeten in het geheim die de loop van de beschaving regisseren opgenomen in de geschriften van alle mensen.

De oudste is de Broederschap van de Slang ook wel de Broederschap van de Draak genoemden bestaat nog steeds onder vele verschillende namen. Het is duidelijk dat religie altijd een belangrijke rol heeft gespeeld in de loop van deze organisaties. Communicatie met een hogere bron vaak goddelijk is de bekendste claim van allen om er maar één te noemen.

De geheimen van deze groepen liggen zo diep dat alleen een paar goed opgeleiden in staat zijn het te begrijpen en te gebruiken. Deze mensen gebruiken hun speciale kennis ten behoeve van de gehele mensheid. Tenminste dat is wat ze beweren. Maar hoe komen wij dat te weten aangezien hun kennis en acties geheim zijn? Gelukkig zijn er een aantal publiekelijk bekend geworden.

Ik vond het intrigerend dat in de meeste zo niet alle“primitieve tri bale samenlevingen” alle leden volwassenen zijn. En meestal verdeeld zijn in mannelijke en vrouwelijke groepen. De mannen domineren meestal de cultuur. Verrassend lijkt dit precies op de vele beschaafde geheime genootschappen. Dit kan alleen maar betekenen dat het genootschap niet werkt tegen de gevestigde autoriteit maar juist voor. In feite kan worden gesteld dat het waarachtig het gezag vestigt. Dit richt zich op het verwijderen van elk deugdelijk argument dat alle geheime genootschappen gewijd zouden zijn aan de “vernietiging van de goed gevormde autoriteit.” Dit kan natuurlijk alleen van toepassing zijn wanneer het geheime genootschap de meerderheid of het hele volk beïnvloed. Slechts een handje vol valt in deze categorie.

Geheime genootschappen spiegelen in feite vele Facetten het dagelijkse leven. Er is altijd een exclusiviteit aan het lidmaatschap met het belangrijke resultaat verbonden te zijn aan het lidmaatschap. Dit word terug gevonden in alle Menselijke inspanningen Zelfs de genen die niet geheim zijn zoals voetbal teams of landelijke clubs. Deze exclusiviteit van lidmaatschap is werkelijk één van de krachtigste wapens van geheime genootschappen’. Met daar in het gebruik van tekens wacht woorden en andere hulp middelen. Deze hebben altijd waardevolle functies wijd en zijd laten zien in organisaties van de mensheid. De afgegeven reden is bijna altijd afwijkend van de werkelijke redenen is belangrijk voor het bestaan van de geheime genootschappen.

Het kameraadschap is bijzonder belangrijk. Het delen van Ontberingen of geheimen zijn altijd al een bijzondere ontroering geweest voor de mens. Niemand wie het drillen op Boot Camp onderging zal ooit het speciale gevoel van samen horigheid en kameraadschap vergeten wat werd gedeeld onder de slachtoffers van de dril sergeant of commandant. Er is een emotie geboren uit het initiatief. Het meest krachtige instrument van elke geheime genootschap zijn de Mythe en het Rituelen omgeven aan initiatie. Deze speciaal bindende plechtigheden hebben een zeer diepe betekenis voor de deel genoten.

Initiatie vol brengt meerdere functies die het hart en ziel vormen van elke ware geheime genootschap. Net als Boot Camp de initiatie in de strijdkrachten wat belangrijke aspecten van het menselijk denken en universele dwingend zijn samen gevoegd om de inspanningen te trainen en te handhaven door een groep mensen die werken in een bepaalde richting. Initiatie verbind de leden samen in de mystiek.

Nieuw bekeerde krijgen kennis van een geheim wat hen een speciale status geeft. De oude betekenis van neofiet is “opnieuw gezaaid of herboren.” Een hoger initiatief is in werkelijkheid een promotie wat de loyaliteit en het verlangen inspireert om hoger op te komen naar de volgende trede. De doelen van het genootschap worden versterkt waardoor de ingewijde handelt in het dagelijkse leven in de richting van deze doelen. Dat brengt een verandering te weeg in de politieke en sociale verrichtingen van het lid. Een wijziging is altijd in het beste belang van het doel voor de leiders van het geheime genootschap. De leiders worden adepten/ingewijde genoemd. Dit word het beste geïllustreerd door de getrainde soldaat om orders op te volgen zonder na te denken. Het resultaat is vaak de verwonding of het overlijden van de soldaat voor de realisatie van het doel van de commandant welke al dan niet goed zijn voor de gehele gemeenschap.

Initiatie is een middel om ambitieuze mannen die vertrouwd kunnen worden te belonen. U zult merken dat hoe hoger de Graden des te minder leden over de graad beschikken. Dit is niet omdat de andere leden niet ambitieus zijn maar omdat een proces van zeer zorgvuldige selectie wordt door gevoerd. Een punt word bereikt waar geen inspanning goed genoeg is zonder op getrokken te worden door de hogere leden. De meeste leden gaan nooit verder dan dit punt en leren nooit de echte geheime doelen van de groep. De bevroren leden vanaf dat punt dienen enkel als een deel van de politieke macht s basis zoals hij ook altijd deed. U hebt nu misschien in tussen door dat initiatie een manier is om te bepalen wie er wel en niet vertrouwd kunnen worden.

Een methode om te bepalen wie de nieuwe ingewijde word is dat er tijdens een inwijding besloten word de kandidaat te vragen op het christelijke kruis te spuwen. Als de kandidaat weigert feliciteren de leden hem en zegen hem: “U hebt de juiste keuze gemaakt een ware ingewijde zou nooit zo iets vreselijks doen.” De Nieuwe in gewijde kan het verontrustend vinden dat hij / zij niet hoger door schoof. Als in plaats daar van de kandidaat toch spuugt op het kruis heeft hij / zij een wetenschap getoond van één van de mysteries en zal hij / zij binnenkort een kandidaat zijn voor het volgende hogere niveau.

Het mysterie is dat de religie het instrument is om de massa te controleren. Kennis (of wijsheid) is hun enige god waar door de mens zelf god zal worden. De slang en de draak zijn beide symbolen van wijsheid. Lucifer is een personificatie van het symbool. Het was Lucifer die Eva verleide tot het verleiden van Adam om uit de boom der kennis/wijsheid te etenen dus vrij man uit banden van onwetendheid. Het aanbidden (totaal anders dan studie) van kennis wetenschap of technologie is satanisme in zijn zuiverste vorm het geheime symbool is het al ziende oog in de piramide.

On gewenste bijwerkingen van geheime genootschappen en hun aura van mysterie gaven soms een reputatie af van een abnormale genootschap of op zijn minst van een vreemde groep mensen. Wanneer hun overtuigingen gedeeld worden door de meerderheid worden ze niet langer beschouwd als asociaal. Een goed voorbeeld is de christelijke kerk wat ook ooit een geheime genootschap was in het Romeinse Rijk. In feite is de “Open Friendly Secret Society” (het Vaticaan) eigenlijk het meest heersende zo niet het alles heersende van de gehele wereld.

De meeste geheime genootschappen worden over het algemeen beschouwd als asociaalen bevatten vermoedelijk elementen die niet geliefd of rond uit schadelijk zijn voor de gemeenschap in het algemeen. Dat is precies het geval in sommige aan gelegenheden. Communisme en fascisme zijn geheime genootschappen en zijn in vele landen verboden bij wet. In dit land zijn de nazi-partij en de Ku Klux Klan geheime genootschappen wat meren deels te wijten is aan het feit dat het grote publiek walgden van hen. Hun activiteiten zijn soms illegaal dus de geheimhouding van hun lidmaatschap.

De vroegere christenen waren een geheime genootschap omdat de Romeinse autoriteiten ze van af het begin beschouwden als te gevaarlijk voor het keizerlijke bewind. Het zelfde geldt voor de aanhangers van de islam. De Druseed en yezidi’s uit Syrië en Irak beschouwen de Arabieren als een gevaarlijke geheime genootschap gewijd aan de overname van de wereld. De Arabieren van vandaag denken hetzelfde over de Joden. Katholieken en vrijmetselaars hebben gebruikelijk precies de zelfde ideeën over elkaar.

In veel primitieve en achter haalde genootschappen word initiatie tot de hoogste graden van de groep bereikt door onderwerping aan proeven welke niet zelden zullen resulteren tot de dood of krankzinnigheid van de kandidaat. Dit kan gezien worden als dat het sociale recht of onrecht niet de maat staaf is bij de raming van de waarde van een geheime genootschap. In Borne onder vinden ingewijde van jagende genootschappen het verdienstelijk en hun plicht om op hoofden te jagen. In Polynesië werd kinder moord en ontucht beschouwd als essentieel en onontbeerlijk voor de inwijding in hun genootschap waar de tribale code leden nodig had die zich over gaven aan deze dingen als pijlers voor het genootschap.

Sinds het begin van de geschreven geschiedenis zijn alle overheid s organen betrokken geweest bij de handhaving van het status-quo ter verdediging tegen de vestiging van minderheid s groepen die er naar zochten te functioneren als staat binnen een staat of het ontnemen van het gezag om het in z`n geheel over te nemen.

Veel van deze pogingen slaagden maar duurde niet lang. Het verlangen van de mens om één van de uitverkorenen te zijn is iets dat geen macht op aarde heeft kunnen verminderen laat staan te vernietigen. Het is één van de “geheimen” van geheime genootschappen. Het is wat hen een politieke basis en veel slag kracht geeft. Leden stemmen vaak het zelfde en geven elkaar de voorkeur in de dagelijkse zakelijke juridische en sociale activiteiten. Het is de diepste wens van velen om te kunnen zeggen: “Ik behoor tot de uitverkorenen.

Huizen van verering en offering bestonden in de oude steden. En waren in feite tempels gebouwd ter ere van de vele goden. Deze gebouwen fungeerde vaak als ontmoeting s plaatsen voor filosofen en mystici waar van verondersteld werd dat zij de geheimen van geaardheid (nature) beheersten. Deze mannen leerden meestal samen op filosofische en religieuze scholen.

De belangrijkste van al deze oude groepen is het Broederschap van de Slang of Draaken werd bekend als de mysteriën. De slang en de draak zijn symbolen die staan voor wijsheid. De vader van wijsheid is Lucifer ook wel de Licht aan toonder genoemd. De focus van aanbidding van de mysteriën was Osirisde naam van een heldere ster waarvan de oudheid geloofden dat het terug was gegooid op aarde. De letterlijke betekenis van Lucifer is “brenger van licht ‘of’ de morgen ster. Nadat Osiris was verdwenen uit de hemel zagen de oudsten de Zon als de vertegenwoordiging van Osiris (“… er wordt beweerd dat na dat Lucifer uit de hemel viel hij de kennis van het denken met zich bracht als een geschenk voor de mensheid. “Fred Gitting s symbolisme in Occult Kunst)

De meeste van de grotere denkers die ooit leefden werden in gewijd in het genootschap van mysteriën door geheime en gevaarlijke plechtigheden waar van sommige zeer wreed waren. Enkele van de meest befaamde stonden bekend als OsirisIsis Sabazius Cybele en Eleusis. Plato was één van deze in gewijden en hij beschreef een aantal van de geheimen in zijn geschriften. Plato’s Inwijding: omvatte drie dagen bijzetting in de Grote Piramide gedurende de tijd hij stierf (symbolisch)herboren werden de geheimen in bewaring kreeg om te behoeden. Plato’s geschriften staan vol met informatie over de mysteriën.

Manly P. Hallvermeld in zijn boek“The Secret Teachings od all Ages” dat“… de verlichtte der oudheid … Treden haar (piramide van Giza) portaal binnen als mensenen kwamen voort als goden.”

Het oude Egyptische woord voor piramide was khuti wat betekend “heerlijk licht.” Mr Hall zegt ook: ‘De piramide s de grote Egyptische tempels van in wijding … ”

Volgens velen werden de grote piramiden gebouwd voor het herdenken en observeren van een super nova-explosie die plaats vond in het jaar 4000 v.Chr Dr Anthony Hewish Nobel prijswinnaar in natuurkunde in 1974 ontdekte een ritmische reeks radio-pulsen waar van hij bewees dat het emissies van een ster waren die geëxplodeerd was rond 4000 voor Christus. De Vrij metselaars beginnen hun kalender met AL“In het Jaar van het Licht” gevonden door het toevoegen van 4000 tot het huidige jaar. Dus 1990 + 4000 = 5990 AL George Michanowsky schreef in “The Once and Future Star” dat“Het oude Sumerische spijkerschrift beschreef … dat een gigantische ster explodeerde binnen een driehoek gevormd door … Puppis ZetaGamma Velorum en Alsuhail … gelegen in de zuidelijke hemel …. [an] een nauwkeurige ster catalogus verklaard nu dat de brandende ster die geëxplodeerd was binnen de driehoek op nieuw door de mens zou worden gezien in het 6000 jaar. ”

Volgens de kalender van de Vrij metselaars zal het plaats vinden in het jaar 2000 en inderdaad zal dat gebeuren.

Het ruimte schip genaamd Galileo is op weg naar Jupitereen baby ster met een gas vormige op maak precies het zelfde als onze zon met een lading van 497 pond plutonium vermoedelijk gebruikt als batterij voor het vaartuig. Bij haar aller laatste baan in december 1999 zal Galileo zijn lading af leveren in het centrum van Jupiter. De ongelooflijke druk die zal worden ondervonden zal leiden tot een reactie precies zoals gebeurt wanneer een atoombom word ontstoken door een implosie ontsteker. Het plutonium zal exploderen in een atomaire reactie wat de waterstof en helium atmosfeer van Jupiter zal verlichten en zal resulteren in de geboorte van een ster die al benoemd is als Lucifer.

De wereld zal het interpreteren als een teken van enorme religieuze betekenis. Het zal profetie vervullen. In werkelijkheid is het slechts een demonstratie van een krankzinnige toepassing van technologie door de JASON GENOOTSCHAP wat misschien wel of niet eens zal werken. Ze hebben geoefend op overdreven gebruik om succes te garanderen echter zoals ik las in de documenten tijdens mijn dienst in “Naval Intelligence” daar in werd verklaard dat het project Galileo slechts vijf kilo plutonium vereiste voor het ontsteken van Jupiter en het afwenden van een mogelijk komende ijstijd. Global warming is een hoax. Het is makkelijker voor het publiek er mee om te gaan en zal de heersende elite meer tijd geven voordat paniek en anarchie de overheid vervangt. De werkelijkheid is dat de totale mondiale temperaturen wereldwijd steeds lager worden. Stormen worden steeds gewelddadiger en minder voorspelbaar.

De ijskappen op de polen worden steeds groter. De zones waar voedsel kan worden verbouwd slinken. Woestijn vorming stijgt in de tropen. Een ijstijd is op wegen zal plotseling optreden.Te gelijker tijd zal een kluis met daar in de oude registers van de aarde geopend worden in Egypte. De opening van de kluis zal het millennium in luiden. Een groot feest word gepland door het Millennium genootschap wat plaats zal vinden bij de piramides in Egypte. Volgens de uitgave van 3 januari 1989 van de Arizona Daily Star“Verkozen president Bush verblijft deze Nieuw Jaar`s vakantie op Camp David Maryland maar over 10 jaar kan hij goed in Egypte zitten. Organisatoren van het Millennium genootschap zeggen dat hij al aan gegeven heeft toegewijd te zijn om binnen geleid te worden in de volgende eeuw bij de Grote Piramide van Cheops in Giza

Het eerste geheim dat men moet weten om zelfs de mysteriën te beginnen te begrijpen is dat hun leden geloven dat er maar weinig echte rijpe geesten in de wereld zijn. Zij zijn van mening dat deze geesten uitsluitend tot hen behoren. De filosofie die volgt is de klassieke geheime genootschap kijk over de mensheid:

Wanneer een persoon met een sterke geest wordt geconfronteerd met een probleem dat vraagt om het gebruik van redenering van faculteiten houden zij hun zelf beheersing en proberen een oplossing te lezen door het vergaren van een overvloed aan feiten die van invloed zijn op de vraag. Aan de andere kant degene die onvolwassen zijnen worden geconfronteerd met het kleine probleem zijn overweldigend. Terwijl van de eerste kan worden gezegd dat het bekwaam was om het mysterie van hun eigen lot op te lossende laatst genoemde moeten worden geleid als een stel dieren en worden onderwezen in de meest eenvoudigste taal. Als schapen zijn zij volledig afhankelijk van de herder. De kundige leert de mysteriën en de esoterische spirituele waarheden. De massa word de woordelijke exoterische interpretaties geleerd. Terwijl de massa de vijf zintuigen aan bid observeren de weinig geselecteerdenen herkenen de kloof tussen hen met symbolische verharding van grote abstracte waarheden.

De uitverkorenen communiceren rechtstreeks aan Goden (aliens?) Die terug communiceren naar hen. De massa offeren hun lammeren op een altaar te maken met een stenen af god die niet kan horen of spreken. De uitverkorenen word kennis van de mysteriën gegeven en worden verlicht en zijn dus bekend als de Illuminati of de “Verlichte” de bewaarders van de ‘Geheimen der oudheid.”

Drie vroegere geheime genootschappen die direct kunnen worden verbonden aan een moderne afstammeling zijn de cultus van Roshaniya Mithras en hun tegen hanger“de Bouwers”. Zij hebben veel dingen gemeen met de vrijmetselaars van vandaag even als met vele andere takken van de Illuminati. Bij voorbeeld Gemeenschappelijk voor het broederschap is de symbolische weder geboorte in een nieuw leven zonder door de poort des dood te gaan tijdens inwijding: refereert naar de “Leeuw” en “de greep van de Leeuw’s Klauw” in de Meester opleiding van de Mason’s Graden: de drie graden welke het zelfde zijn als de oude maçonnieke riten voor dat de vele andere graden werden toe gevoegd de ladder van zeven sporten alleen mannen en het “al ziende oog.

Van bijzonder belang is de krachtige samenleving in Afghanistan in de oudheid genoemd als Roshaniya De Verlichte. Er zijn waar achtig verwijzingen naar deze verborgen sekte welke terug gaan in de geschiedenis tot aan het Huis van Wijsheid in Caïro.

De belangrijkste leer stellingen van deze cultus waren: de afschaffing van het privé-eigendomde afschaffing van de religie de afschaffing van de nationale staten in de overtuiging dat verlichting afkomstig is van het Opper wezen die de begeerte heeft naar een gewenste klasse van perfecte mannen en vrouwen voor het uit voeren van organisatie en richting van de wereld geloven in een plan om het sociale systeem van de wereld een nieuwe vorm te geven door als eerste de controle over elk land afzonderlijk één voor één in te nemen in de overtuiging dat na het bereiken van de vierde graad men rechtstreeks kan communiceren met de onbekende toezicht houders die hen (de in gewijde) die kennis hadden bij gebracht door de eeuwen heen. Wijze mannen zullen weer het Broederschap aannemen.

Het belangrijkste feit om te onthouden is dat de leiders van zo wel de rechtse als linkse een kleine harde kern van mannen zijn die Ilumininist waren en nog steeds leden zijn van het Broederschap. Zij zouden het kunnen zijn geweest of zijn nog steeds leden van de christelijke of joodse religies maar dat is alleen voor het verder uit breiden van hun eigen doel einden. Ze geven geen enkele trouw af aan geen enkele natie hoe wel ze nationalisme hebben gebruikt voor het bevorderen van hun aan gelegenheden.

Hun enige zorg is het verkrijgen van een grotere economische en politieke macht. Het uit eindelijke doel van de leiders van beide groepen is identiek. Zij zijn vast besloten om voor zich zelf on betwiste controle van rijkdom de natuurlijke hulp bronnen en het personeel van de hele planeet te winnen. Zij zijn van plan om de wereld te veranderen in hun opvatting van een Totalitaire Socialistische Staat. In het proces zullen zij alle christenen joden en atheïsten elimineren. U heeft zo juist één maar dan ook slechts één ding geleerd van het grote mysterie spel.

De Roshaniya noemt zich zelf ook wel De Orde. Ingewijden hebben een eed afgelegd wat ze vrijspreekt van alle aansprakelijkheid trouw behalve aan De Orde en verklaarden”Ik bind mezelf tot de eeuwige stilte en stee vaste trouw en onderwerping aan De Orde …. Alle menselijkheid die zich niet kan identificeren aan ons geheime merk teken is onze wettige prooi.”

De eed is in wezen het zelfde gebleven tot op deze dag. Het geheime teken was: een hand geven over het voorhoofd met de palm naar binnen het oor te houden met de vingers en ondersteuning van de elleboog in de schaal van de andere hand. Klinkt dat bekend? De Orde is de “Orde van de Quest” (zoek tocht). De cultus predikt dat er een spirituele staat was die compleet verschild met het leven zoals wij het kennen. Deze geest zou kunnen door gaan steeds krachtiger te worden op aarde door een lid van De Orde maar alleen als de geest ook een lid van De Orde was geweest voor zijn dood. Dus leden van de Orde verkrijgen macht van de geesten van doden leden.

De Roshaniya nam reizigers als in gewijde en stuurde ze vervolgens op weg naar nieuwe hoofdstukken van De Orde. Er word gelooft door sommigen dat de Moord partijen/liquidatie een vertakking waren van de Roshaniya. Vertakkingen van de Roshaniya of ‘de verlichte “of de Illuminati bestonden en bestaan nog steeds overal. Een van de regels was nooit de zelfde naam te gebruiken en nooit de “Illuminati” te noemen. Deze regel is vandaag nog steeds van kracht. Ik geloof dat het breken van die regel resulteerde in de val van Adam Weishaupt.

Een van de grootste geheimen van de geheimen der oudheid is het ware verhaal van de Heilige Graal het gewaad van Jezus de overblijfselen van het Kruis der kruisigingen of Jezus werkelijk stierf of dat hij het overleefde en een kind produceerde. Vele mythen rond de Tempeliers betreffende deze overblijfselen en de meeste mythen door de geschiedenis heen hebben altijd iets als basis van werkelijkheid. Als mijn bronnen correct zijn overleven de Tempeliers vandaag de dag als een aftakking van de Illuminati die het overschot bewaken wat verborgen is op een locatie die alleen bekend is bij hen.

We weten dat de tempeliers de illuminatie zijn omdat de Vrijmetselaars hen die ontsnapten aan vervolging van de kerk en Frankrijk in bescherming nam en opnamen net zoals de vrijmetselaars eeuwen later illuminati Weishaupt zouden beschermen en opnemen. De Tempeliers bestaan vandaag de dag nog als een hoge graad van vrijmetselarij binnen De Orde van de Tempeliers. In feite zijn de Tempeliers een tak van De Orde van de Quest (zoek tocht).

De Molay Genootschap is een vertakking van de vrijmetselaars dat zijn na gedachtenis wijdt aan de vervolging van de Tempeliers en in het bijzonder aan hun leider Jacques De Molay. Ik weet dat omdat ik als jonge volwassene lid was van de Vereniging De Molay. Ik hield van het mysterie en het ritueel. Ik werd gescheiden van het gezelschap toen mijn familie verhuisde naar een locatie ver buiten het bereik van een Vrijmetselaars loge. Ik geloof tot op de dag van vandaag dat mijn associatie met de Vereniging De Molay wel eens de reden kan zijn geweest voor mijn keuze bij “Naval Security and Intelligence” te gaan.

Volgens de leden van de Inlichtingen gemeenschap wanneer de Nieuwe Wereld Orde gevestigd is zullen de relieken (stoffelijke overschot) er uit gehaald wordenen zullen worden herenigd met de Speer van het Noodloten zal volgens de legende de heerser van de wereld de absolute macht geven. Dit kan het geloof door de eeuwen heen door gegeven bekrachtigen wat de gewichtigheid van deze relieken beschrijft wanneer deze worden verenigd in de handen van één man. Het verklaart de wanhopige zoek tocht van Hitler in de Tweede Wereld oorlog. (Gen. Patton beweerde dat na de nederlaag)

De Tempeliers werden ergens in de 11e eeuw in Jeruzalem gesticht door Prieure de Sion met het uitdrukkelijke doel het behoeden van de resterende overblijfselen van Jezus en het verschaffen van militaire bescherming aan de religieuze reizigers te bieden tijdens hun Pelgrims tocht naar de Heilige Stad.

De Prieure de Sion was een religieuze orde gesticht op de Berg Sion in Jeruzalem. De Orde stelt voor zich zelf de doelstelling voor het behoud en het op nemen van de bloedlijn van Jezus en het Huis van David. Door alle middelen waar over zij beschiktende Prieure de Sion had de resterende relikwieën gevonden en her wonnen. Deze overblijfselen werden in bewaring toe vertrouwd aan de Tempeliers. Ik ben verbaasd over de auteurs van “Holy BloodHoly Grail” en de informatie die zij te voorschijn brachten.

Het meeste van al ben ik verbaasd over hun onvermogen om de puzzel in elkaar te zetten. De schat verborgen in Frankrijk is niet de schat van de tempel van Jeruzalem. Het is de Heilige Graal zelfde mantel van Jezus de laatst over gebleven stukken van het Kruis der kruisigingen volgens mijn bronnende botten van iemand. Ik kan u vertellen dat de werkelijkheid / echtheid van deze botten de wereld zal doen schudden op zijn grond vesten als mij de waarheid werd verteld. De relikwieën / overblijfselen zijn verborgen in Frankrijk. Ik weet de locatie en dat weten de auteurs van “Holy Blood en Holy Grail” ook maar ze weten niet dat ze het weten,of toch wel?

Adam Weishaupteen jonge hoogleraar kerkelijk recht aan de Universiteit van Ingolstadt in Duitsland was een Jezuïet priester en een ingewijde van de Illuminati. De tak van de Orde welke hij stichtte in Duitsland in 1776 was de zelfde Illuminati als eerder besproken. De jezuïet verbinding is belangrijk zo als u later zult zien in dit hoofdstuk. Onderzoekers zijn het eens dat hij werd gefinancierd door het Huis van Rothschild (vermeld in “Silent Weapons voor Quiet Wars”). Weishaupt bepleite“afschaffing van alle bestaande nationale regeringen de afschaffing van het erf recht de afschaffing van privé eigendom afschaffing van het patriottisch mede afschaffing van het individuele woon en het gezin s leven net als de cel van waar uit alle beschavingen stamdenen afschaffing van de gevestigde en alle bestaande religies zo dat de ideologie van het totalitarisme kan worden opgelegd aan de mensheid.”

In het zelfde jaar als hij de Illuminati stichtte publiceerde hij “Wealth of Nations”het boek dat de ideologische basis verschafte voor het kapitalisme en voor de Industriële Revolutie. Het is geen toeval dat de Onafhankelijkheid`s Verklaring in het zelfde jaar geschreven werd. Op de voorzijde van het Grote Zegel van de Verenigde Staten zullen de wijze het al ziende oog en andere tekenen van het Broederschap van de Slang herkennen.

Elke leer stelling was het zelfde. Datums en geloof s overtuigingen bevestigen dat Weishaupt’s Illuminati het zelfde is als de Afghaanse Verlichte” en de andere sekten die zich zelf “verlicht” noemden. De Alumbrados uit Spanje waren de zelfde als de “verlichte” Guerinets uit Frankrijk waren. In de Verenigde Staten stonden ze bekend als de Jacobin clubs. Geheimen binnen geheimen binnen geheimen maar altijd aan het hart staat het Broederschap.

Ik geloof dat Weishaupt werd verraden en klaar gemaakt voor vervolging omdat hij de regel negeerde dat het woord ‘Illuminati’ of het bestaan van het Broederschap nooit bloot gesteld mocht worden aan publieke kennis. Zijn blootstelling en het buiten de wet stellen vol brachten verschillende doelen van de nog steeds verborgen en nog steeds zeer krachtige broederschap. Het veroorloofde leden claims te ontsluieren over haar bestaan op grond vandat de Illuminati was bloot gelegden aan de kant gezet en dus niet langer een realiteit was. Het stond leden toe beschuldigingen van samen zweringen welke aard dan ook te ontkennen. Het Broederschap van de Slang is bedreven in het gooien van lok vogels om de honden op afstand te houden. Weishaupt kan een dwaas zijn geweest of hij heeft precies gedaan wat hem werd verteld.

afzender: thunderworld@casema.nl

M.Meijer
16 apr 2010 om 17:20

Laat een reactie achter

Naam (verplicht)

E-mail (wordt niet gepubliceerd) (verplicht)

Website

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Reactie